انواع صفت در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دروس یادگیری گرامر زبان انگلیسی خود به آموزش انواع صفت در زبان انگلیسی می پردازد. پس با ما باشید تا بدانید در زبان انگلیسی چند نوع صفت وجود دارد.

انواع صفت در زبان انگلیسی
انواع صفت در زبان انگلیسی

پس انواع صفت در زبان انگلیسی را به ذهن بسپارید

صفت‌ها چه هستند؟

صفت کلمه‌ای است شبیه kind, happy, smart و intelligent. یک صفت معمولاً یک اسم را تعریف می‌کند و یک ویژگی موقت یا دائمی مرتبط با آن اسم را مشخص می‌کند. برای مثال, a smart boy، پسری است که به خاطر باهوش بودن از سایر پسرها متمایز است.

همه‌ی صفت‌ها ویژگی مرتبط با اسم را مشخص نمی‌کنند. برای مثال صفت mere در ‘a mere child’ مشخصه‌ای را برای کودک مشخص نمی‌کند.

انواع صفت‌ها

صفات ممکن است به دسته‌های زیر تقسیم شوند:

صفات کیفی

صفات کیفی به نوع یا کیفیت فرد یا چیز اشاره می‌کنند. آن‌ها پاسخ این سؤال را می‌دهند که: «از چه نوعی است؟»

  • Tokyo is a large city (صفت large در اینجا کیفیتی مشخص و مرتبط با شهر توکیو را نشان می‌دهد.)

به این نکته توجه داشته باشید که صفات ایجاد شده از اسم‌های خاص معمولاً صفت کیفی در نظر گرفته می‌شوند.

مثال‌ها عبارتند از: Persian carpets, French wines و غیره.

صفات کمّی

صفات کمّی پاسخگوی سؤال «به چه میزان؟» است. مثال‌ها عبارتند از: some, any, much, little, enough, all, no, half, whole و غیره. همچنین مثال‌های زیر خیلی واضح هستن:

  • We need some rice.
  • You have little patience.

صفات عددی (شمارشی)

صفات عددی این سؤال را جواب می‌دهند که «به چه تعداد؟». مثال‌ها عبارتند از: many, one, two, first, tenth, all و غیره.

  • Each hand has five fingers.
  • All men must die.

 

صفات نمایشی

صفات نمایشی پاسخگوی سؤال «کدامیک؟». مثال‌ها عبارتند از: this, that, these, those و از این قبیل.

  • This bag is made of expensive leather.
  • Those mangoes were very sweet.

در نظر بگیرید که this و that با اسامی مفرد به کار می‌روند. These و those با اسامی جمع بکار می‌روند.

صفات پرسشی

کلمات پرسشی what, which, whose وقتی با اسامی به کار می‌روند تا سؤال بپرسند، صفات پرسشی نامیده می‌شوند.

  • Whose bag is this?