صفات در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به توضیح صفات در زبان انگلیسی می پردازد. پس اگر دوست دارید گرامر قویتری از زبان انگلیسی دست پیدا کنید پس تا انتها با ما باشید.

صفات در زبان انگلیسی
صفات در زبان انگلیسی

همه چیز در مورد صفات در زبان انگلیسی

صفات، کلمات را توصیف می‌کنند. انواع مختلف کلمه در موقعیت‌های متفاوتی در جمله قرار می‌گیرد. به طور مثال، اسامی معمولاً در ابتدای جمله قرار می‌گیرند. صفات معمولاً پیش از اسم‌ها می‌آیند. همچنین می‌توانند بعد از فعل بیایند. اسم‌ها نیز می‌توانند بعد از فعل‌ها قرار بگیرند. عامل اصلی که موقعیت قرارگیری کلمه را تعیین می‌کند، کاربرد آن است. برای مثال یک اسم استفاده شده بعنوان فاعلِ فعل باید در ابتدای جمله قرار بگیرد. یک اسم که بعنوان مفعول فعل استفاده شده است تنها می‌تواند بعد از فعل قرار بگیرد. از آن‌جا که جایگذاری کلمات به طرز قابل ملاحظه‌ای معنای جمله را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهم است که قوانین مربوط به لغات را یاد بگیریم. این راهنمای بنیادین درباره‌ی ترتیب لغات در انگلیسی است.

صفات

صفات معمولاً پیش از اسم‌هایی که تعریف می‌کنند قرار می‌گیرند:

  • Susie is a beautiful girl (در اینجا صفت beautiful بلافاصله قبل از اسم girl که تعریفش می‌کند، قرار می‌گیرد.)

در زیر مثال‌های بیشتری داده شده‌اند:

  • We met an interesting man.
  • That was a wonderful experience.

در نظر بگیرید که ما نمی‌توانیم بین یک صفت و اسمی که تعریف می‌کند، کلمه‌ی دیگری قرار دهیم. با اینحال می‌توانیم هر تعداد صفتی را که می‌خواهیم برای تعریف همان اسم استفاده کنیم.

  • She married a tall, dark, handsome man.

وقتی بیش از یک صفت اسمی یکسان را تعریف می‌کند، ما معمولاً آن‌ها را توسط ویرگول جدا می‌کنیم. هیچ ویرگولی برای جدا کردن آخرین صفت در مجموعه‌ی اسامی که تعریفشان می‌کند بکار برده نمی‌شوند.

صفات همچنین می‌توانند بعد از افعال ربطی (اسنادی) بیایند. در نظر بگیرید که مصطلح‌ترین افعال ربطی در زبان انگلیسی عبارتند از:

is, am, are, was, were, become, seem, appear, taste, feel, grow and turn.

وقتی صفت‌ها بعد از افعال ربطی قرار می‌گیرند، معمولاً فاعل را توصیف می‌کنند.

  • Susie is beautiful (در اینجا صفت beautiful، اسم Susie را توصیف می‌کند.)