زبان های باستانی

زبان های باستانی

اگر بخواهیم زبان هایی که مردم در اعصار گذشته با آن ارتباط برقرار می کردند را طبقه بندی کنیم بسیار زیاد خواهند شد. اما تا حالا فکر کرده اید که زبان های باستانی بسیار قدیمی کدام ها هستند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز زبان های باستانی با ریشه را بیان می کند.

زبان های باستانی
زبان های باستانی

زبان مصری : در ۲۶۹۰ سال قبل از میلاد که حتی در برخی موارد تا ۳۳۰۰ سال قبل از میلاد منابعی از زبان مصری وجود دارد.
زبان یونانی: ۱۴۵۰ سال قبل از میلاد یونانی ها شواهدی از یک زبان کامل و متحد را از خود به جای گذاشتند.
زبان چینی باستانی: در شهر Wu Ding نوشت هایی وجود دارد که از زبان چینی باستان حکایت می کند.
زبان لاتین: این زبان هم که از کشور ایتالیا نشات می گیرد جزو زبان های باستانی مهم به حساب می امده است. نشانه هایی از این زبان در حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح وجود دارد.
زبان پارسی باستانی: اولین نشانه های زبان فارسی باستانی را در سنگ نوشته های بیستون می توان دید. که قدمت آن به حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. این سنگ نوشته ها به دستور داریوش پادشاه هخامنشی ایجاد شدند. از همینجا بود که داریوش سه زبان را در امپراطوری خود استفاده کرد. زبان فارسی باستان ، بابلی و زبان ایلامی. در بسیاری از قسمت های پرسپولیس زبان ایلامی استفاده شده است. در ادامه زبان آرامی نیز تاثیر گذار شد و در دوران ساسانیان این تاثیر بسیار چشمگیر بود. اگر چه زبان اوستایی نیز از با قدمت ترین زبان هاست که از زرتشت نشات می گیرد.
زبان های باستانی دیگری نیز در قرن ها بعد پدیدار شدند و نوشته های از آنها یافت شد. زبان هایی مثل عربی ،ارمنی ، کره ای ، مایایی ، انگلیسی باستانی و.. اما زبان های ذکر شده در بالا را می توان جزو زبان هایی دانست که ابر قدرت ها در دنیای باستان از آن استفاده می کردند. وطیفه ما شاید در حال حاضر پاسداری از میراث گذشتگان ما و رساندن آن به آینده گان می باشد.