اصطلاحات روزمره زبان عربی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله به برخی از اصطلاحات روزمره زبان عربی می پردازد که می تواند برای داشتن یک مکالمه روان بسیار مفید باشد.

اصطلاحات روزمره زبان عربی
اصطلاحات روزمره زبان عربی

به اصطلاحات روزمره زبان عربی توجه کنید:

لغت عربی تفضّل tafaDDal به طور متداول در عبارات متنوعی استفاده می‌شود.

بسته به بافت متن می‌تواند:

۱- دعوت به چیزی را بیان کند

تفضل اجلس واشرب شای tafaDDal idjlis wa shrab shay- خواهش می‌کنم بشین و کمی چای بنوش.

تفضل إلى الدکان tafaDDal ila d-dukkaan- خواهش می‌کنم نگاهی به مغازه‌ام بیانداز

تفضل إلى بیتی tafaDDal ila beiti- خواهش می‌کنم به خانه‌ام بیا.

۲- موافقت/ اجازه برای انجام کاری را بیان می‌کند

الف: ممکن اشوف المهمول الذهبی؟ mumkin ashuf al-mahmool al-dhahabi? آیا می‌توانم موبایل طلایی را ببینم؟

ب: تفضّل tafaDDal! بله، خواهش می‌کنم بفرمایید./ بله، اختیار دارید.

۳- در هنگام اجازه دادن به کسی برای اول رد شدن (برای مثال رد شدن از در).

۴- در هنگام ارائه با دادن چیزی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

«اینهم باقی پولتان.»

تفضل هذه هدیه صغیره لک- tafaDDal, hadhihi hadeeya sagheera lak- بفرما، یک هدیه‌ی کوچک برای شما

اشتقاق

tafaDDal / تفضل از ریشه‌ی عربی faDl / فضل مشتق می‌شود که یعنی «مرحمت» یا «مهربانی». صورت tafaDDala معنای «رحیم بودن، مهربان بودن» را به خود می‌گیرد. tafaDDal از لحاظ گرامری، وجه گرامری این کلمه هست یعنی «خیلی مهربان بودن! خیلی رحیم بودن!» اگر مخاطبش زن باشد باید به tafaDDali تغییر کند. اگر مخاطبش جمع باشد باید به tafaDDalu تغییر کند.

معادل عربی برای «لطفاً» می‌شود من فضلک/ min faDlik که از همان ریشه مشتق می‌شود و به صورت تحت‌الفظی معنایش می‌شود «از محبتِ شما» یعنی اگر با درخواست من موافقت کنید، از محبتتان هست که چنین می‌کنید.

تلفظ

کلمه‌ی tafaDDal حاوی صدایی است که تلفظش گاهی برای گویشوران غیر بومی سخت است، یعنی Daa. دیگر اینکه در این کلمه، تأکید دو برابر بر روی این حرف می‌شود.

اساساً صدای D غلیظ‌تر و با نسخه‌ی تأکیدی‌تری است نسبت به صدای d عادیِ ما. حقه‌ی اصلی برای اینکه درست تلفظش کنیم اینست که متوجه شویم صدای “a” که فوراً بعد از این حرف میاید باید کمی غلیظ‌تر شود (یعنی به اندازه‌ی صداهای عادی باز نباشد.) شما می‌توانید به صدای Daa چندبار گوش کنید تا تلفظش را احساس کنید.

یک چیز جالب برای مورد توجه قرار دادن اینست که Daa غالباً و در بسیاری از گویش‌ها به صدای z تغییر می‌کند؛ با اینحال هرگز نشنیدم که گویشوری این کار را در کلمه‌ی tafaDDal به کار ببرد.