چه طور بر حروف تعریف آلمانی مسلط شوید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به شما نشان خواهد داد که چه طور بر حروف تعریف آلمانی مسلط شوید و این مبحث در آموزش زبان آلمانی را به راحتی پشت سر بگذارید. پس با ما همراه باشید.

چه طور بر حروف تعریف آلمانی مسلط شوید
چه طور بر حروف تعریف آلمانی مسلط شوید

اما چه طور بر حروف تعریف آلمانی مسلط شوید :

حروف تعریف آلمانی صادقانه خیلی سخت هستند چون معنایی نمی دهند و از هیچ منطقی پیروی نمی کنند. متاسفانه آن ها برای هر کسی که هدفش به درستی صحبت کردن در زبان آلمانی است، مهم هستند. اما جای امیدواری است. برای این که تقریباً بدون سختی از عهده ی آن ها برآییم دو روش ساده وجود دارد. این مقاله یک روش فوری را به شما نشان خواهد داد تا جنسیت یک اسم آلمانی را شناسایی کنید حتی اگر هنوز معنایش را نمی دانید.

اولی بر مبنای این واقعیت است که تعداد کمی سیگنال وجود دارد که جنسیت اسم را فاش می کند. برای مثال حالتِ پایانیِ -ig یا -ling و -or، -ismus و اکثریت اسم هایی که به -er منتهی می شوند، مذکر هستند. مشکل این است که آن پنج حالتِ انتهایی به همان اندازه ی خودِ حروف تعریف انتزاعی و بی معنا هستند و بنابراین به یاد داشتن و کاربردشان خیلی سخت است.

بهترین روش یادگیری حروف تعریف زبان آلمانی

بهترین روش سر و کار داشتن با سیگنال های حرف تعریف این است که آن ها را به روش زیر سازمان دهی کنید:

der ig-ling-or-ismus+er

که ما مشابه یک لغت تکی می خوانیم.

der iglingorismuser

این همچنان انتزاعی است اما ما حالا به جای پنج تا از اطلاعاتِ انتزاعی ((-ig, -ling, -or, -ismus, -er) فقط باید از عهده ی یکی از آن ها – iglingorismuser- بر آییم. ساختِ لغتِ جدیدِ ما آهنگین هم است که به یاد داشتن آن را راحت تر می سازد. آن را امتحان کنید. چند دفعه آن را بلند بخوانید و تلاش کنید تا از حافظه ی خود استفاده کنید تا دیگر آن را از حفظ بدانید.

البته چنین سیگنال هایی برای اسامیِ خنثی و مونث هم وجود دارد. آن ها مشابهِ این هستند:

das Tum-chen-ma-ment-um-lein+nis &

die Heit-ung-keit-ei-schaft-ion-ie-tät-ik+ur+e

آن قدر آن ها را تمرین کنید تا بتوانید در عرض دو ثانیه یا کم تر از حفظ بگویید تا بتوانید موقع صحبت به جای گرامر روی معنا تمرکز کنید. یکی از دوستان من آهنگ کوچکی را نوشته است تا به زبان آموزانی مانند شما کمک کند فوری بر آن ها مسلط شوید.