با اسم در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در بخش آموزش گرامر زبان انگلیسی خود قصد دارد با اسم در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید .

با اسم در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید
با اسم در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید

پس با اسم در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید

اسم نوعی کلمه است که معمولاً نام چیزی مانند شخص، مکان، شئ، کیفیت یا ایده است. اسامی در انگلیسی می‌توانند مفرد یا جمع باشند.

اسامی معمولاً به کلمه‌ای به نام حرف تعریف یا دیترمینر (مانند the یا that) نیاز دارند. این کلمات معمولاً با لغات دیگری مانند فعل‌ها یا قیدها همراه نمی‌شوند. اسم‌ها در زبان انگلیسی بیش از همه‌ی کلمات دیگر کثرت دارند.

هر زبانی در دنیا اسم دارد اما همیشه به روش‌های یکسان استفاده نمی‌شوند. آن‌ها همچنین می‌توانند مشخصات مختلفی در زبان‌های مختلف داشته باشند. برای مثال صورت اسامی در برخی زبان‌های دیگر برای مفرد و جمع تفاوت نمی‌کند و گاهی اوقات هیچ لغتی برای حرف تعریف the وجود ندارد.

برخی از مثال‌های اسم در انگلیسی عبارتند از: time, people, way, year, government, day, world, life, work, part, number, house, system, company, end, party, information

کاربرد اسم‌ها

در جملات انگلیسی اسامی می‌توانند به‌عنوان فاعل، مفعول یا کامل‌کننده به کار بروند. آن‌ها خیلی مواقع پس از حروف اضافه به‌عنوان مفعول حرف اضافه‌ای می‌آیند.

اسامی گاهی اوقات می‌توانند اسم‌های دیگر را توضیح دهند (مانند soccer ball). وقتی این کار را می‌کنند با نام modifier یا adjunct شناخته می‌شوند.

همچنین صورت‌های فعلی وجود دارند که به همان شیوه‌ی اسم‌ها می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. (مثلاً I like running) این‌ها را  verbals  یا  verbal nouns  می‌نامند و شامل وجوه وصفی (که می‌توانند صفت‌ها باشند) و مصدرها می‌شوند.

اسامی جمع

صورت جمع اغلب اسم‌ها به‌سادگی با افزودن حرف s ساخته می‌شود.

  • more than one snake = snakes
  • more than one ski = skis
  • more than one Barrymore = Barrymores

اسامی ملکی‌ها

اسم‌ها نام چیزها هستند و چون می‌توانند مورد تملک قرار بگیرند، اسامی نیز می‌توانند برای نشان دادن مالکیت در دستورزبان تغییر کنند. ما در انگلیسی معمولاً برای ملکی‌سازی اسامی به آخر آن‌ها یک اپوستروف و یک حرف s اضافه می‌کنیم یا اگر از قبل یک s در آخر کلمه وجود داشته باشد تنها یک اپوستروف اضافه می‌کنیم، مانند:

  • This is Sam. This is Sam’s
  • The woman’shair is long.
  • There are three cats. The cats’mother is sleeping.