بچه های دو زبانه و عملکرد مغزشان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به بچه های دو زبانه و عملکرد مغزشان می پردازد. کسانی که در دو زبان و یا بیشتر به راحتی صحبت می کنند چه تفاوت هایی با بقیه افراد دارند.

بچه های دو زبانه و عملکرد مغزشان
بچه های دو زبانه و عملکرد مغزشان

چه مواردی در بچه های دو زبانه و عملکرد مغزشان دیده می شود؟

ما می‌دانیم که یادگیری یک زبان جدید مستلزم مهارت، آموزش و مقدار مشخصی صرف انرژی و وقت است. اما بهترین سن برای شروع دو زبانه شدن چه زمانی است؟

البته، افراد در مراحل مختلفی از زندگی خود، شروع به یادگیری زبان دوم می‌کنند- شاید زبان در مدرسه به آن ها تدریس می‌شود، شاید آن‌ها خود را در جهان تجارت جهانی غوطه‌ور می سازند، یا شاید فقط می‌خواهند موقع سفر بتوانند از فهرست غذا سفارش دهند.

تحقیقات متعددی درباره‌ی مزایای شناختی یادگیری زبان صحبت کرده‌اند، که شامل یک شنونده‌ی بهتر بودن، انجام بهتر چند کار با هم و بهتر شدن در حل مشکلات می شود. حالا، تحقیق اخیر پیشنهاد می کند که با قرار دادن بچه‌ی کوچک در برابر زبانی دیگر، شروع فراگیری این مزایا برای آن‌ها محقق می‌شود.

در مطالعه‌ای جدید از دانشگاه واشنگتن، محققین دریافتند که فعالیت مغزی مرتبط با یادگیری زبان می‌تواند از سن یگ سالگی کودک دیده‌ شود- یعنی وقتی که کودکان نزدیک به بیان اولین کلماتشان هستند.

مطالعه

بنابراین چگونه محققین کشف کردند که بچه‌های دوزبانه می‌توانند شروع به یادگیری مهارت‌های زبانی در چنین سن‌ پایینی کنند؟ تیم تحقیقاتی از تکنیکی غیر هجومی برای تجسس فعالیت مغزی انسان استفاده کرد. این روش اطلاعات را از طریق تشخیص تغییرات مغناطیسی که توسط سلول‌های مغزی صادر شده‌اند و تعیین زمان دقیق و محل فعالیت، تأمین می‌کند.

تحقیق بر روی ۱۶ کودک ۱۲ ماهه صورت گرفت که هشت تن از آن‌ها از خانواده‌های انگلیسی‌زبان آمده بودند و ۸تای دیگر در خانه‌هایی یا گویشوران انگلیسی و اسپانیایی بودند. همه‌ی کودکان را بر روی صندلی پایه بلند نشانده بودند و تن آن‌ها اسکنر ام‌جی‌ای پوشانده بودند. همزمان که به صدای صحبت گوش می‌کردند، اول انگلیسیف بعد اسپانیایی و در نهایت هر دو زبانف فعالیت مغزی‌شان ثبت می‌شد.

تحقیق نشان داد که کودکان دوزبانه‌ی اسپانیایی- انگلیسی، در مقایسه با کودکان تک‌زبانه‌ی انگلیسی، پاسخ‌های مغزی قوی‌تری نسبت به اصوات گفتاری داشتند. همانطور که فرجان رامیرز می‌گوید، این نشان می‌دهد که مزایا فرای مهارت‌های زبانی می‌روند- کودکان دوزبانه دارای یک پیشران در نواحی اجرایی مغزشان هستند. بچه‌های باهوش!