آموزش زبان چینی الفبا

زبان چینی

آموزش الفبای چینی

  • کاراکتر ها زبان چینی چه معنایی دارند؟

کاراکتر های الفبای چینی که به عنوان سیستم نوشتاری زبان چینی استفاده می شوند برخلاف الفبا های زبان دیگر تنها نشان دهنده یک صدا میستند بلکه هر کدام معنای خاص جداگانه ای دارند. قدمت این کاراکتر ها به حدود ۳۵۰۰ سال قبل بر می گردد.

زبان چینی برای انتقال مفاهیم از ترکیب کاراکتر ها با یکدیگر بهره می برد. به عنوان مثال:

زن  + بچه = خوب

خورشید + ماه = روشن

درخت + درخت = جنگل

درخت + خورشید = شرق

  • چه تعداد کاراکتر در الفبای زبان چینی وجود دارد؟

اگزچه بیش از ۵۰۰۰۰ کاراکتر در زبان چینی وجود دارد اما برای خواند در یک دیکشنری به زبان چینی مدرن از ۲۰۰۰۰ کاراکتر استفاده می شود. برای خواند یک روزنامه به زبان چینی حدود ۲ تا ۳۰۰۰ کاراکتر لازم است.

  • آیا همه کلمه ها در چینی از یک کاراکتر تشکیل می شوند؟

خیر.. اکثر کلمات از چند کاراکتر تشکیل می شوند. به عنوان مثال با ترکیب آتش و وسیله نقلیه کلمه قطار ساخته می شود.

الکتریک + دیدگاه = تلویزیون

الکتریک + گفتار = تلفن

الکتریک + مغز = کامپیوتر

  • زبان چینی Simplified و Traditional  چه کاراکتر هایی دارند؟

در سالهای ۱۹۵۰ برخی از کاراکتر های زبان چینی ساده تر شدند تا راحت تر آموزش داده شوند و میزان سواد در چین را گسترش دهند.

  • آیا الفبای زبان چینی سخت است؟

زبان چینی جزو زبان هایی است که شما هر چه بیشتر آن را یاد می گیرید برایتان راحت تر می شود.

  • آیا الفبای زبان چینی فقط در کشور های چینی زبان استفاده می شود؟

نه !!!! این کاراکتر ها در کشور های ژاپن و د رحد کمتری در کره شمالی و جنوبی مورد استفاده قرار می گیرند.

برای یادگیری زبان چینی و هم چنین یادگیری الفبای زبان چینی می توانید به مقالات سایت آموزشگاه زبان ایران اکسفورد مراجعه کنید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان چینی می نماید. عزیزانی که قصد شرکت در این دوره ها در آموزشگاه زبان چینی ایران اکسفورد را دارند می توانند با شماره های موسسه تماس بگیرند و یا فرم مشاوره را پر نمایند.