کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی

کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مفتخر به برگزاری کلاس های اموزشی زبان های خارجی در سطوح مختلف میباشد. یکی از پر طرفدار ترین نوع کلاس زبان برای زبان اموزان کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی میباشد. در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای برگزاری کلاسهای بحث آزاد زبان انگلیسی از اساتید برتر و مجرب و Native  استفاده میشود تا بیش از پیش محیطی انگلیسی زبان را برای زبان آموزان خود فراهم سازد.

فواید بسیاری در شرکت در کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی برای زبان آموزان وجود دارد. برخی مشکلاتی نیز در شرکت در کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی برای زبان آموزان نیز ممکن است وجود داشته باشد.

برخی از مشکلاتی که ممکن است در کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی و یا کلاس های بحث آزاد زبان های خارجی دیگر بوجود بیاید شامل مواردی همچون رعایت نکردن موضوع در کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی از طرف زبان آموزان میباشد و یا عدم شرکت در بحث آزاد و یا این موضوع که تمامی زمان سپری شده در کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی بین تنها دو زبان آموز سپری شود و بحث آزاد بین تمامی زبان آموزان شکل نمیگیرد.

در حالیکه در کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی با مدیریت مناسب کلاس های زبان انگلیسی میتوان از امتیازهایی همانند ارتقا و افزایش سطح زبان انگلیسی از لحاظ مطالب درسی و همچنین چالش های زبانی که در بحث آزاد زبان انگلیسی با دیگر زبان آموزان بدست می آید و همچنین افزایش مهارت فکری و پرورش قدرت فکری انتقادی نیز از جمله نکاتی است که در شرکت در کلاس های بحث آزاد انگلیسی به سطح زبان آموز قدرت و توانایی بیشتری می افزاید.

نکاتی کلیدی برای شرکت در کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی :

  • ۱. آمادگی:

وظیفه معلم و استاد مربوطه است که زبان آموز را برای شرکت در موضوع کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی از لحاظ ذهنی از پیش آماده سازد. زیرا اکثر زبان آموزان برای شرکت در کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی و شرکت در بحث های آزاد و موضوعات مطرح شده احتیاج به وقت و زمان برای فکر کردن دارند.

  • ۲.کارهای انفرادی را فراموش کنید:

تکنیک هایی مانند ارایه کنفرانس که به شکل انفرادی پیش میرود را فراموش کنید. کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی میبایست بیشتر شامل بحث های دو به دو و گروهی بین تمامی زبان آموزان باشد.

  • ۳. قوانین را رعایت کنید:

قوانین کلاس های بحث ازاد زبان انگلیسی را رعایت کنید. این قوانین شامل برقراری ارتباط چشمی، فعالیت های شنیداری، و اعلام نظر مخالف با رعایت تمامی احترام و اصول کلاسی در بین زبان آموزان میباشد. تمامی زبان آموزان حاضر در کلاسهای بحث آزاد انگلیسی میبایست ازین قوانین اطلاع داشته و از آنها پیروی کنند.