اشتباهات رایج مربوط به جمله در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اشتباهات رایج مربوط به جمله در زبان انگلیسی اشاره می کند و شما را با برخی از متدوال ترین اشتباهاتی آشنا می کند که شاید در آموزش زبان انگلیسی به آنها کمتر توجه می شود. پس با ما همراه باشید.

اشتباهات رایج مربوط به جمله در زبان انگلیسی
اشتباهات رایج مربوط به جمله در زبان انگلیسی

به اشتباهات رایج مربوط به جمله در زبان انگلیسی توجه کنید:

۱- زمان اشتباه

استفاده از زمان، یک اشتباه رایج در نوشته ی شاگرد است. مطمئن شوید که زمان استفاده شده با موقعیت مطابقت داشته باشد‌. به بیان دیگر، اگر شما درباره ی چیزی صحبت می کنید که در گذشته روی داده است از زمانی استفاده نکنید که به حال اشاره دارد. برای مثال:

They fly to visit their parents in Toronto last week.

Alex bought a new car and drives it to her home in Los Angeles.

۲- صورت اشتباه فعل

یک اشتباه رایجِ دیگر استفاده از یک فرم غلطِ فعل است وقتی که با فعلی دیگر ترکیب می شود. افعال مخصوصی در زبان انگلیسی به شکل مصدر با to می آیند و بقیه با ing می آیند.

یادگیری این ترکیبات فعلی مهم است. همچنین، وقتی از فعل به عنوان یک اسم استفاده می کنید، از حالت ing فعل استفاده کنید.

He hopes finding a new job. /  >– صورت صحیحش می‌شود He hopes to find a new job.

Peter avoided to invest in the project./  àصورت صحیحش می شود: Peter avoided investing in the project.

 

۳- صورت موازی فعل

یک مشکل مربوط، برای وقتی است که از صورت‌های موازی فعل در هنگام بهره‌گیری از فهرست افعال استفاده می‌شود. اگر در زمان حال استمراری می نویسید، از صورت ing در فهرست خود استفاده کنید. اگر از ماضی نقلی استفاده می‌کنید از اسم مفعول استفاده کنید و غیره.

She enjoys watching TV, play tennis, and cook.   صورت صحیحش می‌شود: ->

She enjoys watching TV, playing tennis, and cooking.

I‘ve lived in Italy, working in Germany and study in New York./ صورت صحیحش می‌شودà  I’ve lived in Italy, worked in Germany, and studied in New York.

۴- استفاده از جمله واره‌های زمانی

جمله‌واره های زمانی توسط کلمات مرتبط با زمان مانند when، before، after و غیره معرفی می‌شوند. وقتی درباره‌ی حال یا آینده استفاده می‌کنید از زمان حال ساده در جمله‌واره‌های زمانی بهره بگیرید. اگر از گذشته‌ استفاده می‌کنید، معمولاً از گذشته‌ی ساده در یک جمله‌واره‌ی زمانی بهره می‌بریم.

We’ll visit you when we will come next week./ صورت صحیحش می‌شود:

We’ll visit you when we come next week.

She cooked dinner after he was arriving./ صورت صحیحش می‌شود:

She cooked dinner after he arrived.