گزینه های فانتزی برای بهتر کردن زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به گزینه های فانتزی برای بهتر کردن زبان فرانسه اشاره می کند که شاید هر کسی نتواند آنها را داشته باشد. اما اگر می توانید به آنها دسترسی داشته باشید حتما انجامشان دهید.

گزینه های فانتزی برای بهتر کردن زبان فرانسه
گزینه های فانتزی برای بهتر کردن زبان فرانسه

برخی از گزینه های فانتزی برای بهتر کردن زبان فرانسه را با هم می بینیم:

۱

برای آخر هفته به فرانسه بروید. با دوست خود که سطح پیشرفته تری از فرانسه را دارد، یا کسی که گویشور بومی فرانسه است بروید، و هدفتان این باشد که در آخر هفته برای یک یا دو روز با آن ها به هیچ زبانی جز فرانسه صحبت نکنید. به خرید بروید، غذا بخورید، و خوش بگذرانید – تمام این ها را به فرانسه انجام دهید.

۲

سفر کنید. از یک کشور فرانسه زبان بازدید کنید و تمامِ زبان و فرهنگ را به یک باره تجربه کنید و از آن لذت ببرید. فقط خود را به فرانسه یا بلژیک محدود نکنید – اگر شما در آمریکای شمالی زندگی می کنید، کِبِک نزدیک شما است، و کشورها، مناطق، و فرهنگ های فرانسه زبانِ زیادِ دیگری در سراسر جهان در آفریقا، اقیانوس آرام، جزایر کارائیب و غیره وجود دارد. این بهانه ی خوبی برای داشتن یک تعطیلات و یک تجربه ی یادگیری است!

  • در یک مدرسه ی زبان در یک کشور یا شهر فرانسه ثبت نام کنید. زندگی با یک خانواده ی بومی را امتحان کنید تا همیشه فرانسه صحبت کنید.
  • به دنبال کار داوطلبانه یا کاری غیر رسمی و عادی باشید. کار کردن روشی عالی برای پیشرفتِ فوری توانایی خود در زبانی دیگر است. اگر شما در یک صنعت پر مشغله کار کنید، مانند گارسونی یا آشپزی، خیلی سریع برای پیشرفت فرانسه خود از ضرورت خارج می شوید.
  • انگلیسی را به عنوان زبانی دوم در یک کشور فرانسه زبان آموزش دهید. برای این کار شما باید دانش خوبی از هر دو زبان داشته باشید، و همان طور که آموزش می دهید، به طور مسلم خودتان هم می آموزید!

۳

متوجه باشید که یادگیری زبان هم یادگیری فرهنگی است. در حالی که مهارت های زبان دوم خود را می آموزید و به پیشرفت می رسانید، به همان نسبت مهم است تا فهم فرهنگی خود را تقویت کنید.

  • تاریخ فرانسه را بخوانید. به طور گسترده بخوانید، چون تاریخ فرانسه خیلی از فرانسه فراتر می رود.
  • تا جایی که می توانید درباره ی کارهای فرهنگی فرانسه بیاموزید، مانند هنر، مد، و سینما.
  • هر از گاهی غذای فرانسه بخورید، یا یاد بگیرید که خودتان درست کنید. درباره ی روش آشپزی و تاریخ فرانسه بخوانید.
  • درباره ی سیاست فرانسه بیاموزید. دوباره، فقط روی فرانسه تمرکز نکنید بلکه به یاد داشته باشید تا کشورهای فرانسه زبان دیگر را هم بررسی کنید.