تصحیح اشتباهات در یادگیری زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در کلاس های زبان خود سعی می کند هر موقع که واقعا احساس نیاز بود تصحیح اشتباهات در یادگیری زبان را انجام دهد. شاید بپرسید چرا همه اشتباهات در همان لحظه تصحیح نمی شوند. برای گرفتن پاسخ تا انتها بخوانید.

تصحیح اشتباهات در یادگیری زبان
تصحیح اشتباهات در یادگیری زبان

تصحیح اشتباهات در یادگیری زبان باید چگونه باشد؟

وقتی به زبانی خارجی صحبت می‌کنیم احتمال زیادی وجود دارد که اشتباه کنیم. در ابتدا که شروع به استفاده از زبان می‌کنیم، اشتباهات بیشتری نیز مرتکب می‌شویم و از فرکانس وقوع این اشتباهات به تدریج کاسته می‌شود. هرکسی که یک زبان خارجی را یاد می‌گیرد دوست دارد تا جای ممکن با کمترین میزان اشتباهات و صحیح صحبت کند، اما چگونه به آن‌جا می‌رسیم؟

یک چیزی که باید در نظر داشته باشید اینست که حتی این احتمال وجود دارد که که تصحیح خطا، پی‌آمدهای منفی در بر داشته باشد. این انتظار از طرف زبان آموز که تصحیح اشتباهات برای یادگیری زبان امری کلیدی است ممکن است زبان‌آموز را از صرف تلاش کافی در فعالیت‌های ورودی دلسرد کند (گوش دادن و خواندن). زبان آموز ممکن است احساس کند که بدون معلم نمی‌تواند یاد بگیرد.

دائماً تصحیح کردن همچنین ممکن است زبان‌آموز را از شرکت در مکالمات طبیعی و برانگیزاننده دلسرد کند. همانطور که ورودی برانگیزاننده، اصیل، قابل درک و جالب برای یادگیری زبان اساسی است، حالت مشابه برای خروجی نیز صادق است. اگر با کسی صحبت می‌کنم مایل هستم که احساس کنم همتایم به آن‌چه که می‌گویم علاقه دارد. اگر هربار که خطایی مرتکب می‌‌شوم، اصلاحم کنند احساس می‌کنم که آن مکالمه مصنوعی است و صرفاً نوعی تمرین یادگیری است نه یک مبادله‌ی معنادار دیدگاه‌ها.

تعداد خطاهایی که یک کودک در زبان مرتکب آن‌ها می‌شود بسیار بیشتر از آنست که والدین بتوانند همه‌ی آن‌ها را تصحیح کنند. والدین ممکن است تعدادی خطا را تصحیح کنند اما معمولاً آن خطاها در هر صورتی خود به خود تصحیح خواهند شد. اکثریت غالب خطاها به طرزی طبیعی و از طریق تعامل با دیگرانی که ارتباطات معنادار دارند و از آن‌ها ورودی معنادار و قابل درک دریافت می‌کنند، اصلاح می‌شوند.

لذا بطور خلاصه باید گفت که فقط بگذارید مردم صحبت کنند و آن‌ها را تشویق به گوش دادن و خواندن زیاد کنید. تا وقتیکه زبان‌آموز بخواهد پیشرفت کند، خطاها از عهده‌ی خودشان بر می‌آیند. چه کسی باید خطاهای ما را اصلاح کند؟ با قرارگیری کافی در معرض زبان و اراده برای پیشرفت، خطاها به تدریج رو به کاهش می‌روند. حرفم را باور نمی‌کنید؟ پس چرا امتحانش نکنید؟