تفاوت های Slang – Jargon – idiom – proverb

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب زبان انگلیسی قصد دارد به تفاوت های Slang – Jargon – idiom – proverb و توضیحاتی در مورد هر کدام از این موارد که ممکن است گاهی به اشتباه به جای یکدیگر به کار بروند بپردازد. پس با ما همراه باشید.

تفاوت های Slang - Jargon - idiom - proverb
تفاوت های Slang – Jargon – idiom – proverb

به تفاوت های Slang – Jargon – idiom – proverb توجه کنید:

واژگان عامیانه Slang

واژگان عامیانه توسط گروه نسبتاً کوچکی از مردم در موقعیت های غیر رسمی استفاده می شود. چون زبان عامیانه توسط گروه های محدودی از افراد استفاده می شود، با گویش هم اشتباه گرفته می شود. با این حال، زبان عامیانه را می توان به عنوان لغات، عبارات یا اصطلاحاتی در نظر گرفت که در یک زبان استفاده می شود، که در این مورد انگلیسی است. همچنین، زبان عامیانه توسط بعضی ها استفاده می شود تا لغات، عبارات یا اصطلاحاتی را نشان دهند که توسط قوم ها یا قشرهای مختلف استفاده می شود. زبان عامیانه نباید در نوشتار استفاده شود مگر این که آن نوشته شامل نقل قول هایی باشد که شامل واژگان عامیانه است. زبان عامیانه نسبتاً سریع تغییر می‌کند و احتمال دارد آن اصطلاحات عامیانه ای که یک سال روی بورس هستند سال بعد از رده خارج شوند.

اصطلاحات مخصوص یک صنف Jargon

اصطلاحات مخصوص یک صنف را می توان به عنوان زبان عامیانه ی تجارت یا علاقه مندان به یک حوزه در نظر گرفت. اصطلاحات مخصوص یک صنف را می توان به عنوان لغات، عبارات، یا اصطلاحاتی تعریف کرد که در یک حرفه ی مخصوص معنای به خصوصی دارند. برای مثال، اصطلاحات مخصوص زیادی مرتبط با اینترنت وجود دارد. اصطلاحات مخصوص یک صنف همچنین می توانند به لغات مخصوص مورد استفاده در ورزش، سرگرمی یا فعالیت های دیگر رجوع کنند. اصطلاحات مخصوص یک صنف توسط آن هایی شناخته شده است  و استفاده می شود که در “بطن” یک تجارت یا فعالیتی حضور دارند.

اصطلاحات Idiom

اصطلاحات به لغات، یا عباراتی گفته می شود که معنایشان به طور تحت الفظی آن چه که ابراز می کنند، نیست. به بیان دیگر، اگر شما یک اصطلاح را در زبان خود لغت به لغت ترجمه کنید، به احتمال زیاد اصلاً هیچ گونه معنایی نمی دهد. اصطلاحات متفاوت از زبان عامیانه هستند چون آن ها تقریباً توسط همه مورد استفاده قرار می‌گیرند و فهمیده می شوند. زبان عامیانه و اصطلاحات مخصوصِ یک صنف توسط گروه کوچک تری از افراد فهمیده می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. تنوع گسترده ای از منابعِ اصطلاحات برای زبان آموزان در این سایت وجود دارد.

ضرب المثل Proverb

ضرب المثل ها جملات کوتاهی هستند که توسط قسمت کاملاً بزرگی از هر جمعیتِ زبانی شناخته شده هستند. ضرب المثل ها قدیمی هستند و توصیه هایی را ارائه می کنند و بسیار همراه با بینش هستند. به بیان دیگر، خیلی از افراد ضرب المثل ها را مفاهیمی عاقلانه در نظر می گیرند. خیلی از ضرب المثل ها از ادبیات یا از منابع بسیار قدیمیِ دیگر گرفته شده اند. با این حال، این قدر از آن ها استفاده می شود که گویشور اغلب متوجه نمی شود چه کسی در اصل ضرب المثل را گفته یا نوشته است.