تاثیر خواب دیدن بر آموزش زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در بخش تجربه های آموزش زبان در این مطلب به تجربه های یک زبان آموز حرفه ای اشاره می کند که تاثیر خواب دیدن بر آموزش زبان را بررسی کرده است. اگر چه مطمئنا این مطلب علمی نیست اما شاید خواندنش بتواند برای خیلی ها مفید باشد.

تاثیر خواب دیدن بر آموزش زبان
تاثیر خواب دیدن بر آموزش زبان

اما آیا تاثیر خواب دیدن بر آموزش زبان وجود دارد:

من اغلب به زبان لهستانی خواب می بینم چون مدتی است که در این جا زندگی می کنم. لهستانی من خوب است اما عالی نیست‌. وقتی خواب می بینم و در سطح ناخودآگاه هستم موقع صحبت به زبان لهستانی خیلی از خودم راضی هستم (اگرچه آگاه نیستم که این یک خواب است). چرا؟ چون گویشوران بومی همیشه در خواب های من به طور عالی متوجه می شوند که من چه می گویم.

  • برای به یاد داشتن خواب ها یک دفتر مخصوص خواب کنار تخت خود نگه دارید. وقتی از خواب بیدار شدید تمام خواب های خود را حتی در فرم نقاشی بنویسید‌. وقتی من این کار را کردم، شب های متعددی را با جزئیات به یاد آوردم و اغلب جریان یک خودآگاه به دیگری منجر می شود.
  • همان طور که بی اراده به خواب می روید سعی کنید به خود پیشنهاد دهید که به زبان خارجی خواب ببینید.
  • برای مطالعه‌ی رویاهای اگاهانه وقت بگذارید و سعی کنید از این برای یادگیری زبان استفاده کنید.
  • در طول روز شروع کنید به زبان خارجی فکر کردن، حتی دیالوگ های درونی خود را عوض کنید یا در ذهن خود دیالوگ هایی به زبان خارجی خلق کنید‌.
  • هدف خواب یا خیال پردازی به زبانی خارجی تمرین گرامر، مدرسه یا تمارین نیست، پس اگر اشتباهاتی کنید مهم نیست. ایده این است که بیش تر مغز خود را از لحاظ زبان شناسی فعال کنید.
  • شما از آن چه که فکر می کنید باهوش تر هستید. هوش و توانایی واقعا به مغز آموزش می دهند تا به منابع خام بیش تری دسترسی پیدا کند که پنهان است و برای پیشرفت منتظر شما است.

خواب دیدن در واقع دیالوگی با خودتان است. بنابراین، درکی فوق العاده از لغت گفته شده است.

بعضی از افراد بر این باورند که شما می توانید به ناخودآگاه جامع خود آهسته ضربه بزنید و به اطلاعات و حتی اطلاعات زبان دست پیدا کنید. این برای من کمی بیش تر تفکر برانگیز است. با این حال، تا همین اندازه می تواند گفته شود. اگر شما به زبانی خارجی خواب می بینید پس دارید خوب پیش می روید.