زبان عربی مصری

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها مرکز آموزش زبان عربی با لهجه های متفاوت امروز به صورت اجمالی آموزش زبان عربی مصری را برای زبان اموزان بیان می کند.

زبان عربی مصری
زبان عربی مصری

بررسی اجمالی زبان عربی مصری

عربی مصری توسط ۷۶ میلیون نفر صحبت می‌شود و بنابراین پربسامدترین گویش عربی است. با وجود این حقیقت که تلویزیون مصر و سینما در شرق میانه موجود است، همچنین مفهوم ترین گویش به حساب می آید. رویهم رفته، این دو ملاحظه در یادگیری چگونگی عربی صحبت کردن مانند یک مصری نقش به سزایی دارند.

اگر شما بدانید که چگونه گویش عربی منطقه ای دیگر را صحبت کنید (برای مثال لِوانتین/خاور یا عربی خلیج) یا به عربی استاندارد مدرن (MSA) صحبت کنید، آن‌گاه انتخاب روش Nile صحبت کردن برای شما راحت خواهد شد. در این مقاله تعدادی علامت‌های کلی به شما داده می‌شود تا شما را در مسیر درست راهنمایی کند.

شنیدنی‌ترین خصوصیت زبان عربیِ مصری، حرف ج می‌باشد که به صورت <g> تلفظ می‌شود و در مقابل <dj> یا <j> در زبان عربی یا گویش‌های دیگر قرار دارد. پس اسم “Jamal” به “Gamal” تبدیل می‌شود و کلمه برای “crazy” – مجنون- به صورت “madjnoon” تلفظ نمی‌شود بلکه “magnoon” است. عادت کردن به این ویژگیِ عجیب، راحت است و نباید باعث ایجاد مشکلی شود.

جنبه‌ی قابل توجه دوم در مورد تلفظ عبارتست از اصوات دو صامت تشدید دار، (صداهای غلیظ) که توسط همتای «سبک‌تر» خود جایگزین شده‌اند: حروف ض <Daad> و ظ  <Zaa’> معمولاً به صورت <z> ارائه می‌شوند.

سومین الگوی صدایی مربوط به حرف ق می‌شود که (معمولاً) به صورت <q> تلفظ نمی‌شود بلکه در عوض با توقفِ گلوییِ <’> (hamza  ء) حذف شده یا جایگزین می‌شود. پس برای مثال کلمه‌ی “qasr” (castle) (به معنای قصر) به “’asr” تبدیل می‌شود.

در آخر اینکه حرف ث <th> غالباً به صورت <s> و گاهی اوقات به صورت <t> تلفظ می‌شود. برای مثال کلمه‌ی «مثلاً mathalan» به (به معنای بطور مثال) تبدیل می‌شود به “masalan” و اثینا “atheena” (Athens آتن) تبدیل می‌شود به “ateena”.

– صورت جمع مذکر متداول <oon> همیشه به صورت <een> ارائه می‌شود. برای مثال مدرسون “mudarrisoon” (معلم‌ها) تبدیل می‌شود به “mudarriseen”.

– یک عمل متداول نیاز به صدای <b> دارد تا در جلوی فعل قرار بگیرد. برای مثال انا احب السنیما “ana uhibbu as-sineema” (من سینما دوست دارم) تبدیل می‌شود به: “ana be7ibb is-sineema”.