آموزش مقاله نویسی انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دوره های English For Academic Purposes خود واحد ویژه ای برای آموزش مقاله نویسی انگلیسی یا Article for Scholarly Journals ایجاد نموده است. امروزه شاید بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به نوشتن یک مقاله خوب احساس می شود. چه برای دانشگاه های خارج کشور که با مقالات ISI و SIC و… پذیرش دانشجویان را با سهولت بیشتری انجام می دهند ، چه برای دانشگاه های داخل کشور نوشتن یک مقاله خوب شاید مهم ترین کاری است که یک دانشجو باید انجام دهد.

آموزش مقاله نویسی انگلیسی
آموزش مقاله نویسی انگلیسی

به برخی از مواردی که می توان در این مطلب به صورت خلاصه اشاره کرد ، می پردازیم.

بخش اول که به Introduction شناخته می شود جایی است که باید حوزه فعالیت تحقیق شما مشخص شود. باید نشان داده شود که چرا این تحقیق ارزش انجام شدن را دارد و باید آن را انجام داد. در بخش مقدمه به شما آموزش داده می شود که:

موضوع تحقیق خود را بیان می کنید.

دغدغه ها و سوالات حوزه موضوع تحقیق خود را بیان می کنید.

روش هایی که برای پاسخ به این دغدغه ها و سوالات انتخاب کرده اید را بیان می کنید.

در همین بخش ها شما باید Review of Related literature ، Purpose of The Study ، Significance of the Study را بیان کنید و اشاراتی هر چند کوتاه به یافته های تحقیق خود کنید.

شاید برایتان جالب باشد که نوشتن یک مقاله خوب در ابتدای آن از نظر تاریخی به جلب نظر یک editor برای چاپ یا خرید مقاله باز می گردد. پس باید سعی کنید تا جایی که امکان دارد سعی کنید مقاله ای بنویید که نظر خواننده را به خود جلب کند.

فهرست نویسی هم از مواردی است که باید بسیار به آن توجه کنید. زیرا اکثر دانشگاه ها به فهرست ها توجه زیادی می کنند و باید انها را بر اساس APA بنویسید.

برای شرکت در دوره های آموزش مقاله نویسی انگلیسی با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.