دانستنی های زبان انگلیسی

دانستنی های زبان انگلیسیدانستنی هاب زبان

آیا می دانید طولانی ترین کلمه در زبان انگلیسی چیست؟

این کلمه Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis می باشد. این کلمه یک نوع بیماری ریوی است که در اثر تنفس یک ماده شیمیایی حاصل می شود.

جالب است بدانید این کلمه هرگز استفاده نشده است و تنها بدین منظور ساخته شده است که طولانی ترین کلمه انگلیسی باشد.