آموزش گرامر زبان انگلیسی Less or Fewer

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یک مبحث نسبتا گیج کننده در بان انگلیسی می پردازد. آموزش گرامر زبان انگلیسی Less or Fewer در این بخش انجام می شود پس با دقت به آن توجه کنید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی Less or Fewer
آموزش گرامر زبان انگلیسی Less or Fewer

به آموزش گرامر زبان انگلیسی Less or Fewer در زیر می پردازیم:

ما می‌توانیم more money، more problems، more friends و more cake داشته باشیم اما چه می‌شود وقتیکه “more” نداریم؟ آیا less داریم یا fewer؟ چه زمان می‌دانید که کلمات را به درستی استفاده کنید؟

وقتی ابتدا شروع به یادگیری زبان انگلیسی می‌کنید، مهم است که یکسری قوانین مشخص را برای مترادف‌هایی این چنینی در ذهن تجدید کنید. به قوانین برای چگونگی استفاده‌ی less و fewer نگاهی بیاندازید.

Less

Less برای اسامی غیر قابل شمارش مانند اطلاعات، آب یا نمک به کار می‌رود. با استفاده از Less می‌توانیم درباره‌ی میزان و مقداری که از چیزی وجود دارد صحبت کنیم.

               > Many of us should probably eat less salt.

               > I drink less coffee than everybody else I know.

Fewer

وقتی درباره‌ی اسامی قابل شمارش مانند dogs، books یا candles صحبت می‌کنیم، از fewer استفاده می‌کنیم. با استفاده از fewer می‌توانیم درباره‌ی تعدادی که از چیزی وجود دارد، صحبت کنیم.

               > There are fewer candles on my son’s birthday cake than on mine.

               > I buy fewer paperbacks now that I own an e-reader.

موارد استثناء

اگر تنها انقدر ساده بود، همه‌ی ما به هنگام صحبت درباره‌ی کمیت‌ها و میزان‌ها، کمتر گیج بودیم و تعداد مشکلات کمتری داشتیم. وقتی از اندازه‌گیری زمان، فاصله، وزن و پول صحبت می‌کنیم، به جای fewer از less استفاده می‌کنیم:

               > It is less than six hours until my essay is due.

               > I live less than fifty miles from London.

مورد استثنای پایانی وقتی به وجود می‌آید که درباره‌ی چیزی قابل شمارش به تنهایی استفاده می‌کنیم و در این صورت به جای fewer از less استفاده می‌کنیم.

               > If I had eaten one less cake yesterday I would have one less reason to feel guilty.

 > If you remember these exceptions, you’ll have one less thing to worry about.

بنابراین همانطور که می‌بینید برای این قانون تنها دو استثناء وجود دارد و چیزی نیست که نگرانش باشید. این قانون را بلافاصله در چند مثال دیگر به کار ببرید تا کاملاً درکش کنید.