شباهت های یادگیری زبان و یادگیری ساز موسیقی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز دلایلی را بیان می کند که یکسری شباهت های یادگیری زبان و یادگیری ساز موسیقی را بیان می کند. این مقاله جالب را از دست ندهید.

شباهت های یادگیری زبان و یادگیری ساز موسیقی
شباهت های یادگیری زبان و یادگیری ساز موسیقی

شباهت های یادگیری زبان و یادگیری ساز موسیقی

به تمرین زیاد نیاز دارید

خیلی از دوره‌ها، چیزهای زیادی را وعده می‌کنند اما از هر زبان‌آموزی بپرسید و ببینید که چنین چیزی وجود خارجی ندارد. یک بخش اصلی از یادگیری یک زبان یا آلت موسیقی کار سخت است.

شما می‌توانید تئوری را بخوانید اما تا وقتی واقعاً ننوازید یک موسیقی‌دان نیستید

بسیاری از مردم تا کتاب بعدی درسی را تمام نکنند یا برای بار آخر آن‌ جدول افعال را صرف کنند، شروع به صحبت کردن زبان نمی‌کنند. همچون موسیقی، جنبه‌های معینی از تکلم به یک زبان وجوو دارد و هیج جایگزینی برای آن نیست.

گوش‌هایتان از هر چیز دیگر مهم‌تر هستند

اگر ابتدا به درستی یک صدا را نشنوید نمی‌توانید آن را تولید کنید. وقتی صوتی را ایجاد می‌کنیم، تخمین خودمان از صدایی را که داخلی کرده‌ایم تولید می‌کنیم. قادر بودن به گوش دادن به جزئیات کوچک در تلفظ، آهنگ و ریتم باعث تفاوت‌های بسیار در تولید یک تلفظ خوب یا لهجه‌ی بومی‌وار است.

همه‌ی ما تقریباً از جایی مشترک شروع می‌کنیم

وقتی شروع به یادگیری می‌کنیم از اولین مرحله شروع می‌کنیم. اگر تا بحال صدای نواختن یک نوازنده‌ی ویولن تازه‌کار را شنیده باشید، با صداهای آهنی گوش‌خراش که مایل به ایجادشان هستند آشنا خواهید بود. در یادگیری زبان همزمان که پیشرفت می‌کنید مدتی را صرف مسخره نشان دادن خود و سلاخی کردن زبان خواهید کرد. کلید مشکل در این جاست که این را بپذیرید، از آن لذت ببرید و همچنان که پیشرفت می‌کنید از اشتباهات خود بیاموزید.

مهارت‌های مفید شامل حافظه، تشخیص الگو و یک گوش شنوا

اگر شما قسمت‌هایی از اطلاعات (حفظ لغات) را به یاد بسپارید، از بی‌نظمی‌ها الگوها را تشخیص دهید (تشخیص و تولید گرامر)، و اگر بتوانید صداهای جزئی را بشنوید (تلفظ)، این به نفعتان است. اگر‌ شما در این چیزها خیلی خوب نیستید، همان‌طور که زبان را می‌آموزید خود را در حال پیشرفت می‌یابید. اگر‌ شما از قبل در این حیطه‌ها قوی هستید، در سریع بودن پیشرفت حاصل می‌کنید.