زبان انگلیسی در سوئد

زبان انگلیسی در سوئد
در تحقیق اخیری در سایت Economist ارائه شده است آمار بسیار جالب و غافلگیر کننده ای به چشم می خورد. در میان ۴۴ کشور در دنیا که زبان انگلیسی در آنها به عنوان زبان خارجی به حساب می آید در تحقیقی که بیش از ۲ میلیون نفر در دنیا در آن شرکت کردند ۵ کشور توانستند بهترین عملکرد را در زبان انگلیسی نشان دهند. نوروژ ، هلند ، دانمارک ، سوئد و فنلاند. نکات آموزشی زیاد و درس های زیادی برای پژوهش در این امار وجود دارد اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد قصد دارد در این بخش به نقش زبان انگلیسی در سوئد اشاره کند.

زبان انگلیسی در سوئد
زبان انگلیسی در سوئد

چند درصد از مردم سوئد به زبان انگلیسی مسلط اند؟
اگر شما بخواهید در سوئد ادامه تحصیل بدهید حتما می خواهید بدانید که تا چه حد شانس این را دارید که اگر به زبان سوئدی مسلط نبودید بتوانید از طریق زبان انگلیسی در سوئد با مردم صحبت کنید. خوب امیدوار باشید زیرا حدود ۹۰% مردم درسوئد که بالاتر از ۱۵ سال سن دارند می توانند از زبان انگلیسی استفاده کنند. بعد از زبان انگلیسی با اختلاف زیاد زبان آلمانی را می بینیم. زبان آلمانی با حدود ۳۰ % در سوئد از زبان های پرطرفدار به حساب می آید.
پس یک نفس راحت بکشید ، به کاناپه خود تکیه دهید و بلیط خود برای سوئد رزرو کنید. البته همه دوست داشتیم که کار انقدر راحت بود. اما این طور نیست به هر حال در سوئد باید سوئدی را بدانید هر چند در سطح A2 یا B1 تا نیازهایتان را حل کنید.
اما می دانید چرا زبان انگلیسی در سوئد بسیار مرسوم است و مردم می توانند آن را به راحتی صحبت کنند. Economist برخی از دلایل را به این صورت بیان می کند:
کشور های با رفاه اجتماعی بیشتر معمولا در یادگیری زبان بهتر عمل می کنند ( احتمالا به دلیل وجود امکانات بیشتر برای یادگیری)
هرچه جمعیت یک کشور کمتر باشد ، میل افراد برای حفظ زبان کشور کمتر می شود و به همین دلیل سوئدی ها چندان نسبت به زبان سوئدی حساس نیستند.
بسیاری از برنامه های تلویزیونی در سوئد به زبان انگلیسی ارائه می شوند که مردم را با این زبان بیشتر در ارتباط قرار می دهد.
برای یادگیری زبان انگلیسی و یا سوئدی لطفا با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.