راز یادگیری زبان انگلیسی

راز یادگیری زبان انگلیسی
چرا برخی افراد سریعتر و بهتر زبان را یاد می گیرند؟ راز یادگیری زبان انگلیسی برای این افراد چیست؟ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد خصوصیت ها و روش های مثبتی که در برای یادگیری زبان وجود دارد را به شما نشان می دهد که برخی از آنها نه تنها برای آموزش زبان بلکه برای درس های دیگر و موضوعات مختلف کاربرد دارند.

راز یادگیری زبان انگلیسی
راز یادگیری زبان انگلیسی

خرد کنید و بعد بسازید
برای اینکه زبان انگلیسی را خوب صحبت کنید باید بتوانید آن کلمات خوبی استفاده کنید ، از گرامر مناسب بهره ببرید و تلفظ خوبی نیز داشته باشید. باید بتوانید هر کدام از این مهارت ها را نه تنها به صورت مجزا تمرین کنید ، بلکه در ترکیب با یکدیگر هم آنها را به کارببرید.
شجاع باشید
باید نگرش خوبی به زبان داشته باشید و با شجاعت از آن استفاده کنید. راز یادگیری زبان انگلیسی این است که نباید از مسخره شدن ، اشتباه کردن و مسائلی از این دست بترسید. باید همیشه به دل خطر بزنید و مثلا با دوستان و یا افراد انگلیسی زبان مکالمه را شروع کنید و بدانید که هر اشتباه یک فرصت برای یادگیری زبان است.
آواز بخوانید
موزیک و موسیقی نقش بسیار مهمی در بهبود تلفظ و لهجه شما دارد. به ترانه ها گوش دهید ، متن آن ها را با دقت بخوانید. باور کنید کلمه هایی را یاد خواهید گرفت که شاید در هیچ کتابی نتوانید انها را پیدا کنید.
یاد بگیرید چگونه ارتباط برقرار کنید
برخی از ما حتی در برقراری مکالمه و ارتباط با یک شخص در زبان فارسی نیز دچار مشکل هستیم و همین مشکل را عینا به زبان انگلیسی منتقل می کنیم. خوشرو باشید ، مثبت فکر کنید ، لبخند بزنید. این ها از مهم ترین راز یادگیری زبان انگلیسی به حساب می آیند.
در آخر این راز یادگیری زبان انگلیسی را نیز از ما در ذهنتان بسپارید که باید استمرار داشته باشید و تمرین کنید. با تمرین شما می توانید دو یا سه زبان را همزمان یاد بگیرید.
برای شرکت در کلاس های انگلیسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.