اصطلاحات انگلیسی آمار

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد قصد دارد اصطلاحات انگلیسی آمار را به فارسی برای شما بیان کند. البته در ادامه یک دیکشنری آمار انگلیسی به شما معرفی می شود. البته توجه داشته باشید که اصطلاحات انگلیسی آمار که در این قسمت به شما معرفی می شوند. این اصطلاحات معمولا در مواردی همچون نوشتن پایان نامه ، خواندن مقالات اماری و .. می تواند بسیار مفی باشد.

Median

میانه در آمار می باشد. این شاخصه ارقام و داده های آماری را به دو قسمت تبدیل می کند.

Mode

نتیجه ای که بیشتر از بقیه در داده ها تکرار شده است را Mode می گویند.

Correlation

همبستگی یا درجه ای که دو فاکتور به یکدیگر مرتبط می شوند.

Correlation coefficient

ضریب همبستگی

Frequency

تکرار ی میزانی که ک داده تکراا شده است.

Percentile

درصدی از داده ها که از مقدار x کمتر باشد.

Population

جمعیت داده ها که می توان از بین آنها میزان مشخصی از داده ها را مشخص کرد.

Range

به میزانی که یک نمونه گستردگی دارد Range گفته می شود.

Skewness

انحراف نمودار پراکندگی

Standard Deviation

شاخصه ای برای پراکندگی یک داده

Variance

شاخصه ای برای پراکندگی دسته ای از داده ها

البته همانطور که گفته شد این اطلاعات بسیار پایه می باشند. اما اگر دوست دارید یک دیکشنری کامل از اصطلاحات انگلیسی آمار بدست اورید می توانید  از دیکشنری آنلاین Oxford استفاده کنید.

A dictionary of Statistics ( Oxford Quick Reference )

اصطلاحات انگلیسی آمار
اصطلاحات انگلیسی آمار

یکی از بهترین دیکشنری ها برای آمار و داده های آماری این دیکشنری می باشد. در این دیکشنری سعی شده اطلاعات و کلمات مختلف حوزه آمار در قالبی خلاصه و با توضیحاتی کافی به کاربران ارائه شود. این دیکشنری بیش از ۲۰۰۰ اصطلاح در خود جای داده است.

برای شرکت در دوره های تخصصی انگلیسی آمار می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و از کلاس ها استفاده کنید.