افعال انگلیسیِ مختوم به –ed

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش یادگیری و تلفظ افعال انگلیسیِ مختوم به –ed  را برایتان بیان می کند. پس در این بررسی با ما همراه باشید.

افعال انگلیسیِ مختوم به –ed
افعال انگلیسیِ مختوم به –ed

چگونگی تلفظ افعال انگلیسیِ مختوم به –ed

یکی از بزرگترین مشکلات در یادگیری زبان‌های جدید فهمیدن تلفظ‌های ناآشنا از مصوت‌ها و صامت‌هاست. در بسیاری از از موارد آشنا شدن با آن تلفظ‌ها مشکل است چون هیچ قالب مرجع مشترکی وجود ندارد. برای مثال برای دانشجویان غیربومی غالباً سخت است که حتی شروع به تشخیص چهار آهنگ بنیادین کنند که گویش ماندارین از زبان چینی را قادر می‌سازد، به همان میزان که برای گویشوران بومی ماندارین، جدا کردن “v”  و  “w.”  مشکل است. در موارد دیگر آشنایی با زبان آسان‌تر است چراکه قوانین متداولی از ریشه‌های مشترک وجود دارد؛ همانطور که توسط گویشوران زبان‌های رومی‌تبار که سایر زبان‌های رومی را می‌آموزند نشان داده می‌شود. اما حتی در آن‌جا نیز مشکلات تلفظی غالباً سر باز می‌کند چرا که زبان‌ها در موجودیتی زندگی می‌کنند که تحت تغییر مستمر می‌رود.

نتیجه برای دانشجویان سردرگمی است. از همه چیز گذشته، گویشوران انگلیسی قوانین تلفظی را تقریباً به صورت ناخودآگاه از ابتدای کودکی فرا می‌گیرند در صورتی که دانشجویان غیر بومی باید برای به خاطر سپردن هر یک تقلا کنند. بسیاری از این قوانین ممکن است چرند به نظر برسند، با وجود اینکه تجسس عمیق‌تر غالباً می‌تواند از ریشه‌های معقول‌تری رونمایی کند. تلفظ پسوند –ed برای معین کردن زمان گذشته، یک مورد این چنینی است.

بر اساس لغت، پسوند ‘ed’ می‌تواند به شکل‌ ‘t’, ‘d’ یا ‘id’ تلفظ بشود. اگرچه قوانین مرتبط با ایجاد تلفظ پسوند ‘ed’ از این که کدام صدا به نظر شانسی می‌آید استفاده می‌کند، تحقیقات وسیع‌تر تعدادی راهنمایی‌های مستمر را نشان می‌دهند. به طور کلی، وقتی لغت به آن‌چه که حرف بی‌صدای قبل از پسوند گفته می شود، ختم شود ، پسوند ‘ed’ به شکل ‘t’ تلفظ می‌شود ، مثل ‘laughed’ و ‘talked’. در مقابل، تلفظ ‘d’ وقتی استفاده می‌شود که لغت به یک حرف صدادار ختم شود، در حالی که تلفظ ‘Id’ موقعی استفاده می‌شود که لغت یا به ‘d’ یا  ‘t’ ختم شود.

بخواهیم ساده بگوییم، تلفظی‌ که در آن پسوند ‘ed’ به شکل ‘t’ و نه ‘d’ گفته می‌شود یا به شکل ‘ld’ می آید چون طبیعی به نظر می آمد. حرف صدادار صدایی است که وقتی ادا می‌شود، باعث می شود تا تارهای صوتی به ارتعاش در بیایند.