آماده کردن Draft یک مقاله ی انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نحوه آماده کردن Draft یک مقاله ی انگلیسی می پردازد و برای زبان آموزان این مرحله مهم از Writing را بیان می کند. پس با ما همراه باشید.

پس آماده کردن Draft یک مقاله ی انگلیسی چگونه انجام می شود:

آماده کردن Draft یک مقاله ی انگلیسی
آماده کردن Draft یک مقاله ی انگلیسی

۱
تمام یادداشت ها و منابع خود را جمع آوری کنید. قبل از این که شروع به نوشتن کنید، تمام یادداشت ها، کتب، و موارد دیگر را که باید در منبع ذکر کنید، جمع آوری کنید تا مقاله را به طور مؤثر جواب دهید. داشتن حامی برای یک مقاله ی انگلیسی مؤثر ضروری است، پس تلاش نکنید که مقاله ی خود را بدون این منابع بنویسید. اگر وقت دارید، قبل از شروع از ‌روی یادداشت های خود بخوانید.
•  مطمئن شوید که شما طرح کلی را هم دم دستِ خود دارید. شما می توانید با گسترش هر نکته به آن ترتیبی که در لیست هستند، به طرح کلیِ خود که ساخته اید، بیفزایید.

۲
جملات سرسطر را در ابتدای هر پاراگراف بیاورید. جملات سرسطر به خوانندگان نشان می دهند که هر پاراگراف چه چیزی را مورد بحث قرار می دهد. هر پاراگراف خود را با یک جمله ی سرسطر شروع کنید تا آموزگار شما قادر باشد بفهمد که ایده های شما در حالتی واضح و مستقیم پیشرفت داشته است.
•  جملات سرسطر را به عنوان روشی در نظر بگیرید که با استفاده از آن به خوانندگان خود می گویید که در بقیه ی پاراگراف خود درباره ی چه چیزی صحبت خواهید کرد. شما لازم نیست تمام پاراگراف را در جمله ی سرسطر خلاصه کنید، فقط یک گوشه از آن را به خوانندگان نشان دهید.
•  برای مثال، در پاراگرافی که صعود و سقوط Okonkwo را در Things Fall Apart توصیف می کند، شما احتمالاً باید با چیزی مانند این شروع کنید:
‘Okonkwo starts out as a poor young man, but then rises to a position of wealth and status.’

۳
ایده های خود را تا جایی که امکان دارد، گسترش دهید. مطمئن شوید تا جایی که امکان دارد در سراسر مقاله ی خود از جزئیات استفاده کنید. به یاد داشته باشید که فقط نوشتن (نوشتن متن بی معنا یا استفاده از جملات با لغات بیش از حد) برای نگارش مقاله استراتژی مؤثری نیست چون افراد تعلیم دهنده می توانند سریع متوجه این موضوع شوند. شخص تعلیم دهنده ی شما احتمالاً در طول دوره ی شغلی خود، صدها مقاله از شاگردان را خوانده است، پس وقتی مقاله ای سرهم شده باشد، می فهمند. به جای آن مقاله ی خود را با جزئیاتی که مقاله تان را مفید و خردمندانه می سازد پرُ کنید. اگر گیر کردید.