آموزش اصطلاحات انگلیسی آب و هوا

آموزش اصطلاحات انگلیسی آب و هوا
انگلیسی ها در لندن در اکثر روزهای سال شاهد بارش باران هستند. آمریکایی ها هم تقریبا همه جور آب و هایی را تجربه می کنند. اما چه سرد و چه گرم ، برفی یا بارانی ، آفتابی یا ابری صحبت در مورد آب و هوا یکی از مکالمات مورد پسند انگلیسی زبان هاست. آموزش اصطلاحات انگلیسی آب و هوا که در این نوشته توسط آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آورده می شود به شما کمک می کند که یک راه آسان برای شروع یک مکالمه خوب به زبان انگلیسی پیدا کنید.

آموزش اصطلاحات انگلیسی آب و هوا
آموزش اصطلاحات انگلیسی آب و هوا

هوای آفتابی
It’s Sunny today. هوا امروز آفتابی است.
Today is warm and sunny. امروز هوا آفتابی و گرم است.
Not a cloud in the sky. هیچ ابری تو آسمان نیست ( هوا صاف است )
هوای بارانی
It’s raining out there. هوا بارانی است.
It’s Gloomy weather. هوا غمگین ( تیره ) است.
It’s drizzling. نم نم باران می بارد.
هوای برفی
It’s snowing. هوا برفی است.
It’s so cold out there. هوا بیرون سرد است.
May be we should prepare ourselves for a snowstorm. شاید ما باید خود را برای یک طوفان برف آماده کنیم.
آموزش اصطلاحات انگلیسی آب و هوا عمومی
برخی از سوال هایی که می توان در مورد آب و هوا پرسید:
How is the weather?
هوا چطوره ؟
Lovely day isn’t it?
امروز هوا خیلی خوبه .. اینطور نیست؟
It doesn’t look like it’s going to stop snowing.
انگار نمی خواد برف قطع بشه.
What’s the weather forecast?
پیش بینی آب و هوا چیه؟
آموزش اصطلاحات انگلیسی آب و هوای بسیار گرم یا سرد
It’s Boiling Hot.
هوا خیلی گرمه.
It’s below freezing.
دما زیر صفر است ( یخبندان است )
It’s burning out there.
هوا بسیار گرمه ( معادل فارسی آتش می بارد یا آدم می پزه )
حالا تنها کاری که باید بکنید این است که به آسمان نگاه کنید یا اخبار وضعیت آب و هوا را مشاهده کنید و سعی کند با دوستانتان در مورد آب و هوا به انگلیسی صحبت کنید.