تکنیک حفظ لغات انگلیسی

تکنیک حفظ لغات انگلیسی
همانطور که شما سعی می کنید یک پرونده یا سند را از بین چندین سند دیگر به کمک برچسب ها در کمدتان پیدا کنید ، حافظه شما نیز اگر بتواند به مواردی که وارد ذهنتان می شود برچسب بزند سریع تر آن ها را پیدا می کند. تکنیک حفظ لغات انگلیسی دقیقا کار همین برچسب زدن را انجام می دهد. معمولا مشکل فراموشی کلمات این نیست که اطلاعات آنها در ذهنتان موجود نیست ، بلکه مشکل ذهن شما پیدا کردن مسیر رسیدن به این اطلاعات است.
تکنیک حفظ لغات زبان انگلیسی معمولا از تصویر سازی و جایگزینی بهره می برند. تصویر هایی ذهنی به شما کمک می کند که سریع تر به کلمه مورد نظر برسید. زیرا معمولا افراد تصاویر را بسیار راحت تر از مفاهیم انتزاعی به یاد می آورند.

تکنیک های حفظ لغات انگلیسی
تکنیک های حفظ لغات انگلیسی

تکنیک حفظ لغات انگلیسی PEG
در این روش سعی می شود کلمات جدید را با مواردی که از قبل برای شما بسیار آشنا است مرتبط سازید. مثلا کلمه جدیدی مثل Sun را با شماره ۱ که آشنا است ارتباط دهید. این کار را می توانید تا هر شماره ای که خواستید ادامه دهید و از ارتباط آنها برای به یاد آوردن استفاده کنید.
تکنیک حفظ لغات انگلیسی Keyword
در این متود باید معانی کلمات را با یک کلمه بسیار عجیب پیوند بزنید. مثلا کلمه سختی همانند Research را در نظر بگیرید. معنی این کلمه پژوهش است که شاید برای اولین بار برای شما مشکل باشد. برای به یاد آورد این واژه می توانید مثلا آن را به ” خرس ” نسبت دهید. از آنجا که تلفظ آنها نزدیک به هم است راحت تر می توانید ارتباط را پیدا کنید. بعد از این هر بار کلم Research را می شنوید می توانید تصویر خرس به ذهنتان می آید و معمولا ذهنتان سریع تر می تواند معنی ” پژوهش ” را پیدا کند.
البته تکنیک حفظ لغات انگلیسی زیادی وجود دارد اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد معتقد است همواره بهترین روش استفاده از کلمات در عبارات است. کاری که باعث می شود کلمات به حافظه بلند مدتتان برود.