کلمات زبان انگلیسی که اغلب اشتباه تلفظ می شوند

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به کلمات زبان انگلیسی که اغلب اشتباه تلفظ می شوند اشاره می کند. کمی ه این متن را بخوانید مطمئنا خودتان نیز متعجب خواهید شد.

کلمات زبان انگلیسی که اغلب اشتباه تلفظ می شوند
کلمات زبان انگلیسی که اغلب اشتباه تلفظ می شوند

اما کلمات زبان انگلیسی که اغلب اشتباه تلفظ می شوند را با هم می بینیم

بسیار خب، بیایید شروع کنیم و ده تا از لغاتی که بیش ترین اشتباه تلفظی را در زبان انگلیسی دارند بررسی کنیم. برای شروع بیایید درباره ی یکی ‌از رایج ترین آن ها صحبت کنیم: The. افرادی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم صحبت می کنند، اغلب The را به شکل ‘de’ یا ‘ze’ تلفظ می کنند. تلفظ این لغت را به درستی تمرین کنید، و آن وقت تلفظ شما به طور چشم گیری پیشرفت می کند، چون the یکی از رایج ترین لغات استفاده شده در زبان انگلیسی است. لغت بعدی در این لیست ‘calm’ است. به دلیل هجی منحصر به فرد‌ C-A-L-M، خیلی از افراد آن را ‘colm’ یا ‘caylm’ تلفظ می کنند، اما این لغت نیرنگ آمیز به راحتی ‘calm’ تلفظ می‌ شود. حالا بیایید تا درباره ی لغت ‘hour’ صحبت کنیم. این لغت اغلب به دلیل ‘h’ صامت در ابتدا، اشتباه تلفظ می شود. به شکل ‘hour’ تلفظ نمی شود، به شکل ‘our’ تلفظ می شود.

لغت ‘Think’ اغلب به همان دلیل مشابه لغت ‘the’ اشتباه تلفظ می شود. به شکل ‘fink’ یا ‘rink’ نیست بلکه ‘think’ است.

لغت ‘Wednesday’ به دلیل هجی عجیبش سخت ترین روز هفته برای تلفظ است. این ‘wednesday’ نیست، ‘wednesday’ است. اگرچه ‘done’ لغت راحتی است، خیلی از افراد آن را اشتباه تلفظ می کنند. گاهی می گویند ‘doan’ یا ‘daen’، اما این لغت به شکل ‘done’ تلفظ می‌شود. لغت بعدی در لیست ‘island’ است. این لغت به دلیل ‘S’ صامت، اغلب اشتباه تلفظ می شود. این ‘island’ نیست، ‘island’ است.

تلفظ لغت Fruit گمراه کننده است. تلفظش ‘fdruit’ یا ‘freet’ نیست، بلکه ‘fruit’ است.

تلفظ لغت Front هم که با ‘F’ شروع می شود سخت است. تلفظش ‘fdront’ یا ‘froant’ نیست، بلکه ‘front’ است.

لغت آخر لیست ‘color’ است. تلفظش ‘collar’ یا ‘caller’ نیست. تلفظش  ‘color’ است.

اگر شما علاقه دارید تا در تلفظ خود پیشرفت کنید و حتی لهجه ای آمریکایی پیدا کنید، پس این جا را کلیک کنید تا راهنمای تلفظ ما را دانلود کنید‌.

پس دفعه ی بعد که با این لغات برخورد کنید، می دانید که چه طور آن ها را درست تلفظ کنید.