اصطلاحات زبان فرانسه برای حرفه ای ها

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اصطلاحات زبان فرانسه برای حرفه ای ها اشاره می کند که شما را بسیار شبیه فرانسوی زبان های می کند. پس به این اصطلاحات توجه کنید.

اصطلاحات زبان فرانسه برای حرفه ای ها
اصطلاحات زبان فرانسه برای حرفه ای ها

به اصطلاحات زبان فرانسه برای حرفه ای هاتوجه نمایید

۱- Chapeau!

لغت فرانسوی برای کلاه لبه‌دار در هنگام تبریک گفتن به شخص استفاده می‌شود. از آن برای توصیفی چیزی که در سر دارید استفاده کنید، یا خارج از قالب تحت‌الفظی‌اش بروید در مواقعی که می‌خواهید یک باریکلا به دوستان و خانواده‌ی خود تقدیم کنید.

جمله‌ی مثالی: Je vous tire mon chapeau!

ترجمه‌ی انگلیسی: I have to say congratulations!

۲- Au pif

گویشوران انگلیسی شاید در هنگام تخمین زدن یک رقم، از تقریب استفاده کنند یا اقدام به حدس زدن کنند. یک حقیقت جالب دیگر اینکه، کلمه‌ی pif  به طور بی‌ربطی مساوی با نام مستعار برای بینی مانند schnoz  در انگلیسی باشد.

جمله‌ی مثالی: Au pif je dirais 300.

ترجمه‌ی انگلیسی: I’d say 600 at a guess.

۳- Coup de foudre

ترجمه‌ی مستقیم مربوط می‌شود به زبانه‌ای از رعد و برق، اما این اصطلاح متداول فرانسوی در بهترین حالت برای توصیف آن عشق‌های گربادی استفاده می‌شود که فرانسوی‌ها به آن معروف هستند.

جمله‌ی مثالی: C’était le coup de foudre.

ترجمه‌ی انگلیسی: She says it was love at first sight.

۴- Avoir le cafard

در زبان فرانسوی وقتی احساس یأس، دلتنگی برای وطن یا به طور عمومی افسردگی می‌کنید، سوسک دارید. وقتی روزتان فاقد کیفیتی است که معمولاً دارد، از این اصطلاح متداول فرانسوی استفاده کنید تا پیام را انتقال دهید.

جمله‌ی مثالی: Comment peux-tu avoir le cafard?
ترجمه‌ی انگلیسی: How could you be homesick?

۵- Avoir un faim de loup

این اصطلاح عین آهنگ معروف دورَن‌دورَن می‌باشد و (منظورم آهنگِ) باربرلای برقی نیست. وقتی گرسنگی یک گرگ را دارید، گرسنگی زیادی دارید.

جمله‌ی مثالی: Le varappeur avait une faim de loup.

ترجمه‌ی انگلیسی: The Mountaineer was hungry as a wolf

۶- Arrêtez de raconter des salades

این اصطلاح فرانسوی معمولاً توسط گویشوران بومی برای بحث درباره‌ی دروغ گفتن، دروغگوها یا سایر رفتارهای کلاه‌برداری استفاده می‌شود. در فرانسوی به آن stop telling salads. می‌گویند.

جمله‌ی مثالی: Ils n’arrêtent pas de raconter des salades à son sujet.

ترجمه‌ی انگلیسی: They don’t stop telling stories about this guy.