جنسیت یا Gender در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به جنسیت یا Gender در زبان انگلیسی و اهمیت آن و همچنین برخی از تبعیض های جنسیتی در زبان انگلیسی اشاره می کند و راه هایی را نیز برای از بین بردن آنها به شما بیان می کند. پس این مطلب آموزش زبان انگلیسی را از دست ندهید.

جنسیت یا Gender در زبان انگلیسی
جنسیت یا Gender در زبان انگلیسی

اما جنسیت یا Gender در زبان انگلیسی چه طور تعریف می شود؟

جنسیت یا به مرد بودن یا به خانم بودن اشاره دارد. زبانی که جنسیت شمول است را می توان به عنوان زبانی تعریف کرد که یک جنسیت را به جنسیتی دیگر ترجیح نمی دهد. در این جا تعدادی از مثال های مرتبط با زبانِ تبعیض جنسیتی آورده شده است که در زبان انگلیسی در گذشته رایج بوده است.

A doctor can treat you for a wide variety of diseases. It’s important that he understands your health history.

Successful businessmen understand how to negotiate deals.

در جمله ی اول، نویسنده به طور کلی درباره ی پزشکان صحبت می کند، اما فرض را بر این می گذارد که یک پزشک، مرد است. در مثال دوم، لغت businessmen این واقعیت را نادیده می گیرد که خیلی از تاجران موفق خانم هستند.

مجموعه اصطلاحات

 • جنسیت = جنسیت یک شخص‌ -> مذکر یا مونث
 • جنسیت شمول = شامل همه ی جنسیت ها
 • تبعیض جنسیتی = نشان دادن برتری برای یا مخالف یک جنسیت
 • بی تفاوت به جنسیت = نشان دادن هیچ گونه برتری برای یا مخالف یک جنسیت

به عنوان یک شاگرد انگلیسی، امکان پذیر است که کمی انگلیسی یاد گرفته باشید که در آن تبعیض جنسیتی وجود داشته باشد. تبعیض جنسیتی می تواند به عنوان زبانی شناخته شود که از تصوری کلیشه ای برای توصیف مردان و زنان استفاده می کند.

این مقاله به شما کمک خواهد کرد تا جملاتِ تبعیض جنسیتیِ زبان انگلیسی را شناسایی کنید و پیشنهاداتی را فراهم می کند مبنی بر این که شما چه طور می توانید از زبانِ جنسیت شمولِ بیش تری استفاده کنید. زبان انگلیسی از قبل به اندازه ی کافی سخت است، پس احتمالاً فکر نمی کنید که مهم باشد. با این حال، فشاری قوی به سوی استفاده ی روزانه ی بیش تر از زبانِ بی تفاوت نسبت به جنسیت وجود دارد، به خصوص در محل کار.

در طول چند دهه ی قبل، نویسندگان و معلمان نسبت به لغات و سبک های نوشتاری رایجی که به برتری مردان متمایل هستند و همچنین فرضیاتی درباره ی رفتارهایی که دیگر جهان مدرن را بازتاب نمی دهد، آگاه تر شده اند. برای تغییر این، گویشوران انگلیسی لغات جدیدی را قبول کرده اند که سبکی با بی تفاوتی بیش تری نسبت به جنسیت را بازتاب می دهد.

تغییرات رایج در حرفه ها

راحت ترین تغییری که شما می توانید ایجاد کنید در حرفه هایی است که به ‘man-‘ منتهی می شوند مانند ‘businessman’ یا ‘postman’. ما اغلب ‘person’ را با ‘man-‘ جایگزین می کنیم، در بقیه ی موارد احتمال دارد اسمِ حرفه عوض شود. لغت دیگری که عوض می شود ‘master’ است که نشان دهنده ی یک مرد است. در این جا تعدادی از رایج ترین تغییرات آورده شده اند.

تغییرات رایجِ انگلیسیِ جنسیت‌شمول

 • actress -> actor                                                                                                       بازیگر
 • stewardess -> flight attendant                                                                مهماندار هواپیما
 • anchorman / anchorwoman -> anchor                        مسوول خبر
 • Businessman / businesswoman -> businessperson  تاجر
 • Chairman / chairwoman -> chair person / chair      رئیس هیئت مدیره
 • congressman -> member of congress / congress person     عضو کنگره‌
 • craftsman -> artisan                                 صنعت‌ گر
 • deliveryman –> courier                مسئول تحویل
 • doorman -> door attendant                    دربان
 • statesman -> statesperson           سیاستمدار

آقا و خانم

در انگلیسی آقا برای همه ی مردها استفاده می‌شود. با این حال، در گذشته، خانم ها بسته به این که ازدواج کرده بودند یا نه یا ‘Mrs.’‌ بودند یا ‘Miss’. حالا، ‘Ms.’‌ برای همه ی خانم ها استفاده می شود. لغت ‘Ms.’ این را بازتاب می دهد که مهم نیست بدانید که آیا خانمی ازدواج کرده است یا نه.

ضمایر مربوط به بی تفاوت بودن نسبت به جنسیت

ضمایر می توانند خیلی گول زننده باشند. در گذشته، وقتی به طور کلی صحبت می شد، ضمیر ‘he’ اغلب استفاده می شد.

 • A person who lives in the country has many advantages. He can enjoy daily walks and enjoy fresh air. He can live a healthy life and meet with his friends.

با این حال، این به طور کلی یک نوع طرفداری نسبت به مردان را نشان می دهد. البته، زنان سالمی هم وجود دارند که در کشور زندگی می‌ کنند! در این جا تعدادی پیشنهاد آورده شده است که چه طور از این اشتباه رایج دور بمانید.

They = She/He

امروزه استفاده از they/them برای نشان دادن یک شخص بی تفاوت نسبت به جنسیت به طور رایجی قابل قبول است. شما می توانید مطمئن باشید که یک شخص با چگونگی عکس العمل نشان دادن به جمله ی شما متوجه می شود.

 • Does anybody know the answer to the question? They can email the director with the answer.

He/She

قبل از این که they/them‌ وارد زبانِ بومیِ رایج شوند، نویسندگان اغلب از he/she – him/her (or she/he – her/him)  استفاده می کردند تا نشان دهند که هر دو موقع صحبت به طور کلی امکان پذیر هستند‌.

 • When someone gets ready to find a new job, he/she needs to be aware that there are many challenges in this difficult market. It’s up to her/him to research any job opening carefully.

ضمایر متناوب

رویکرد دیگر این است که فرم های ضمیر را در سراسر نوشته ی خود تغییر دهد. این می تواند برای خواننده گیج کننده باشد.

 • Someone who goes shopping will have too many choices. He might have more than twenty clothing stores to choose from. Or, she might just go to a department store. In any case, he might spend more time trying to find just the right item.