سلام و احوالپرسی به زبان روسی

سلام و احوالپرسی به زبان روسی را به همراه اصطلاحات متنوع و فیلم در این مقاله ببینید:

سلام و احوالپرسی به هر زبانی اهمیت بسیار زیادی دارد. اولین کاری که در دیدن یک شخص انجام می دهید گفتن سلام و پرسیدن حال طرف مقابل است. اگر این قسمت را خوب شروع کنید بقیه موارد را هم به خوبی ادامه خواهید داد. برای دیدن انواع راه های سلام و احوالپرسی به زبان روسی حتما این متن را بخوانید و فیلم را هم به خوبی ببینید تا با تلفظ جملات آشنا شوید. برای یادگیری زبان روسی هم حتما به دپارتمان روسی پس آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در سایت مراجعه کنید.

جملات اصلی در سلام و احواپرسی روسی

۱- به غریبه ها بگویید zdravstvujtye (zdrah-stvooy-tee) خط روسی: здранствуйте

روشی رسمی برای “سلام کردن” به روسی است. اگر شما با کسی سلام و احوالپرسی می کنید که از قبل او را نمی شناسید، با سلام و احوالپرسیِ رسمی شروع کنید – به خصوص اگر مسن تر از شما هستند، یا مقام دارند.

 • اگر شما نمی دانید چه طور “R” را بچرخانید، احتمالاً قصدتان این است که تمرین کنید. زبان خود را در قسمت پشتیِ دندان های بالایی خود بگذارید و همان طور که صدای R را درمی آورید آن را به لرزش درآورید.
 • Zdravstvujtye همچنین برای سلام و احوالپرسی با گروهی از مردم استفاده می شود، حتی اگر شما با گروهی از بچه ها، یا دوستان و خانواده صحبت می کنید.
 • اگر با دوستان، اعضای خانواده، یا بچه ها سلام و احوالپرسی می کنید آن را با گفتنِ zdravstvuj (zdrah-stvooy) کوتاه کنید.

قبل از اینکه ادامه راه های سلام و احوالپرسی را ببنید خوب است به فیلم سلام و احوالپرسی در روسی با تلفظ توجه کنید.

فیلم سلام و احوالپرسی به روسی با تلفظ

۲- برای سلام و احوالپرسی خودمانی با کسی از privyet (pree-vyet) استفاده کنید. خط روسی : Привет

این لغت معادل لغت انگلیسیِ “hi,” است، اما فقط در موقعیت های خودمانی و غیر رسمی استفاده می شود که شما کسی را که با او سلام و احوالپرسی می کنید نسبتاً خوب می شناسید. شما می توانید از آن در ارتباط با دوستان و خانواده ی خود استفاده کنید، اما در مورد غریبه ها، به خصوص اگر مسن تر از شما باشند یا مقامی داشته باشند مناسب نیست.

 • Privetik (pree-vyet-ick) حتی کمتر رسمی است، تقریباً روش بامزه ای برای “سلام کردن” است که معمولاً خانم های جوان از آن استفاده می کنند.

۳- سلام کردن با گفتن صبح بخیر، ظهر بخیر و .. در روسی

جدای از سلام کردن، احتمالاً گفتنِ “صبح بخیر” یا “عصر بخیر” برایتان مناسب تر است. این عبارات نسخه های رسمی و غیر رسمی ندارند. اگر شما مطمئن نیستید که کسی را به طور رسمی یا غیر رسمی مورد خطاب قرار دهید، این عبارات برایتان مفید خواهند بود.

 • Dobroye utro! (dohb-ruh-ee oo-truh) یعنی “صبح بخیر!” تا اطراف ظهر از آن استفاده کنید. доброе утро
 • بعد از اینکه ظهر شد، از dobryj dyen’! (dohb-rihy dyen’) استفاده کنید. این یعنی “بعدازظهر بخیر”، اما می توانید اغلبِ روز از آن استفاده کنید، به جز صبح زود یا دیروقت در شب.
 • اواخر عصر، برای گفتنِ “عصر بخیر” از dobryj vyechyer! (dohb–rihy vye-cheer) استفاده کنید. Добрый день

۴- با گفتنِ Kak dyela? (kahk dee-lah) بپرسید “حالتان چه طور است؟” در روسی как твои дела

این رایج ترین روشِ پرسیدنِ “How are you?” به روسی است. معمولاً در محیط هایی استفاده می شود که بیشتر غیر رسمی است، اما احتمالاً با استفاده از آن کسی را نمی رنجانید.

 • در محیط هایی که بیشتر حالت رسمی دارد، بپرسید Kak vy pozhivayetye? (kahk vih puh-zhih-vah-ee-tee). این موقع صحبت با کسی که تازه ملاقات کردید مناسب است، به خصوص اگر مسن تر از شما بوده یا مقامی داشته باشند.

۵- محتاطانه به kak dyela? جواب دهید.

وقتی کسی به انگلیسی می پرسد “حال شما چه طور است؟”، احتمالاً جواب می دهید “Great!”، با این حال روسی ها محتاط تر هستند. جواب های رایج تر khorosho (khuh-rah-shoh) هستند که یعنی “good,” хороший و یا nyeplokho(nee-ploh-khuh) که یعنی “not bad.”.

 • اگر شخص دیگر اول حال شما را بپرسد، بعد از جواب خود A u vas? (ah oo vahs; formal) یا A u tyebya? (ah oo tee-bya; informal) را بیاورید، که هر دو یعنی “And you?”

معرفی کردن خود در زبان روسی

۱- برای اینکه اسم خود را به کسی بگویید از عبارت menya zavut (mee-nya zah-voot) استفاده کنید.

معنای تحت الفظی این عبارت می شود “I am called,”، و برای معرفی خود به روسی استفاده می شود. معمولاً اسم کاملتان بعد از این عبارت می آید.

 • از عبارت mózhno prósto (mozh-neh pro-steh) استفاده کنید تا به شخص اجازه دهید بداند که ترجیح می دهید چگونه صدایتان کند. ترجمه ی این عبارت می شود “You can just call me.”. برای مثال، شما احتمالاً می گویید “Menya zavut Alexander Hamilton. Mózhno prósto Alex.”.

۲- با استفاده از عبارت ya iz (yah ihz) به شخص بگویید اهل کجا هستید.

این عبارت یعنی “I am from.”. بعد از آن اسم کشور یا شهر خود را که زاده ی آنجا هستید بگویید. نگران تلاش برای ترجمه ی اسم کشور یا شهر خود به روسی نباشید – گویشوران بومی احتمالاً آن را تشخیص می دهند.

 • برای اینکه بپرسید شخص دیگر اهل کجا است، اگر به طور رسمی صحبت می کنید از سوالِ otkuda vy откуда вы و اگر به طور غیر رسمی صحبت می کنید از otkuda ty  استفاده کنید.

۳- اجازه دهید شخص بداند که شما خیلی به زبان روسی صحبت نمی کنید.

اگر شخصی از شما بپرسد که به زبان روسی صحبت می کنید یا نه، احتمالاً جواب می دهید da, nemnogo یا “yes, a little.”. شما همچنین می توانید بگویید ya ne govoryu po-russki khorosho (yah nee guh-vah-ryoo pah roo-skee khah-rah-shoh)، که یعنی “I don’t speak Russian well.” “من خیلی خوب به زبان روسی صحبت نمی کنم.”

 • Vy ne mogli by govorit’ pomedlennee? روشِ رسمی برای این است که از کسی بپرسید می توانند با سرعت کمتری صحبت کنند لطفاً. شما همچنین می توانید بگویید povtorite, požalujsta ، که یعنی “please say that again.” “لطفاً دوباره آن را بگویید.”
 • اگر شما اوقات واقعاً سختی دارید، احتمالاً می پرسید “Vy govorite po-angliyski?”، که یعنی “Do you speak English?” “انگلیسی صحبت می کنید؟”

۴- مودبانه با افراد روس زبان تعامل برقرار کنید.

رفتار خوب مهم است، به خصوص وقتی شما دارید به زبانی صحبت می کنید که خیلی خوب بلد نیستید. اگر مکالمه ی خود را با لغات و عبارات مودبانه همراه سازید، گویشوران بومی در رابطه با شما صبورتر خواهند بود.

 • Pozhaluysta (pah-zhah-luh-stuh) یعنی “لطفاً” “please.”.
 • Spasibo (spuh-see-buh) یعنی “مرسی” “thank you.”. جوابِ “thank you.” می شود ne za chto (nyeh-zuh-shtoh)، که معنای تحت الفظی اش می شود “قابلی ندارد” “it’s nothing.”.
 • Izvinite (ezz-vee-neet-yeh) یعنی “ببخشید” “excuse me.”.
 • Prostite (prah-steet-yeh) یعنی “متاسفم” “I’m sorry.”. مشابه انگلیسی، شما همچنین می توانید موقع گفتنِ ببخشید به کسی از این به جای “excuse me,” استفاده کنید.

راه های تمام کردن مکالمه در زبان روسی

۱- برای خداحافظی از do svidaniya (duh svee-dah-nee-ye) استفاده کنید.

این رایج ترین روش “خداحافظی” به روسی است. شما می توانید در هر موقعیتی از آن استفاده کنید، خواه رسمی یا غیر رسمی باشد. معنای تحت الفظی اش چیزی مشابهِ “until the next meeting” یا “until we meet again.” می شود.

 • در بافتی غیر رسمی، شما همچنین می توانید بگویید do vstretchi (duh vstrie-chi). تقریباً معنای مشابهی دارد، اما فقط وقتی مناسب است که با خانواده یا دوستان خود خداحافظی می کنید.

وقتی با خانواده یا دوستان خود خداحافظی می کنید بگویید poka (pa-kah). این لغت مشابهِ “bye” در انگلیسی است. استفاده ۲- از آن در بافت های رسمی خیلی خودمانی است، یا وقتی با افرادی صحبت می کنید که مسن تر از شما هستند، یا مقامی دارند.

 • اگر شما پشت تلفن هستید، احتمالاً به جای آن از dovay (da-vaj) استفاده می کنید. ترجمه ی تحت الفظی اش چیزی مشابهِ “let’s,” می شود، اما اغلب به عنوان یک خداحافظیِ خودمانی و غیر رسمی استفاده می شود تا به مکالمه ی پشت تلفن پایان دهد.