تاثیر زبان انگلیسی از زبان فرانسه

تاثیر زبان انگلیسی از زبان فرانسه و بالعکس

زبان انگلیسی به وسیله چندین زبان دیگر در طی قرن ها شکل گرفته است و بسیاری از انگلیسی زبان ها از تاثیر زبان آلمانی و زبان لاتین بر روی زبان انگلیسی آگاهند. اما چیزی که افراد کسی توجه می کنند تاثیر زبان فرانسه بر روی زبان انگلیسی است. در این مقاله سعی می کنیم تاثیر زبان فرانسه بر زبان انگلیسی را بررسی کنیم.

  • واژگان زبان انگلیسی

در طول اشغال نورمن حدود ۱۰۰۰۰ کلمه از زبان فرانسه وارد زبان انگلیسی شد که برخی از آنها هنوز هم در انکلیسی کاربرد دارند. این کلمات زبان فرانسه در بسیاری از حوزه ها همچون  قانون ، هنر و ادبیات وارد شده اند.بیش از یک سوم کلمات انگلیسی مستقیم یا غیر مستقیم از زبان فرانسه وارد زبان انگلیسی شده اند و تخمین زده شده است که انگلیسی زبانانی که اصلا فرانسه نخوانده اند حدود ۱۵۰۰۰ واژه فرانسه می دانند.

  • تلفظ

تلفظ واژگان زبان انگلیسی تا حد زیادی مد یون زبان فرانسه است. شاید ورود به این بحث بسیار تخصصی باشد و در حوزه تخصص زبان شناسان باشد اما  زبان انگلیسی بسیاری از حروف صدادار خود را و هم چنین Diphthong   را با تاثیر از زبان فرانسه کسب کرده است.

  • گرامر

یکی دیگر از مباحث جالب تاثیر زبان فرانسه بر روی زبان انگلیسی ترتیب کلمات در گزاره های زبانی همچون

secretary general ,surgeon general   می باشد. از این دست مثال ها نیز در زبان انگلیسی کم نیست.

 آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به روز ترین آموزشگاه زبان فرانسه