چگونه گرامر بیاموزید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد که چگونه گرامر بیاموزید ؟ شاید این مسئله خیلی ساده به نظر برسد اما می توان آن را از چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد.

اما چگونه گرامر بیاموزید ؟

چگونه گرامر بیاموزید
چگونه گرامر بیاموزیدگرامر یک جنبه ی زبان است که زبان آموزان عقیده های متفاوتی درباره ی آن دارند. بعضی از زبان آموزان به فهمیدن یا یادگیری قوانین گرامر و انجام تمرین های زیاد گرامر، خیلی علاقه مند هستند. با این حال شما هر عقیده ای که دارید نمی توانید از گرامر فرار کنید؛ گرامر در هر جمله ای که می خوانید یا می نویسید، صحبت می کنید یا گوش می کنید وجود دارد. گرامر در واقع لغت آن قوانینی است که مردم موقع استفاده از زبان آن را دنبال می کنند. ما به همان اندازه که به قوانین بازی احتیاج داریم به آن قوانین هم احتیاج داریم. اگر هیچ قوانینی وجود نداشته باشد، یا اگر هرکس قوانین خود را دنبال کند، بازی به زودی خراب می شود. زبان هم حالتی مشابه دارد؛ ما بدون قوانین قادر نخواهیم بود که با مردم دیگر ارتباط برقرار کنیم.

پس شما نمی توانید از گرامر فرار کنید، اما سوال اصلی این است: بهترین روش یادگیری گرامر چیست؟ شما می توانید قوانین بازی را به سادگی از طریق بازی کردن آن بیاموزید. شما به طور مسلم اشتباه خواهید کرد؛ حتی احتمال دارد که صدمه ببینید. با این حال، در نهایت خواهید دانست که چه طور بازی کنید. البته، قوانین یک زبان خیلی پیچیده تر از قوانین بازی ها هستند، اما این در واقع دقیقاً همان حالتی است که شما زبان خود را یاد گرفتید. هیچ کس موقع بزرگ شدن قوانین زبان مادری تان را به شما آموزش نداد اما الان هرگز مرتکب اشتباه گرامری نمی شوید.

اگر شما وقت کافی داشته باشید و در مکانی مناسب زندگی کنید، یادگیری زبان دوم به همان روش طبیعی امکان پذیر است. برای مثال، اگر شما یک پسر کره ای هستید و در سن ۶ سالگی به روسیه بروید، به یک مدرسه ی روسی بروید، و هر روز با دوستان روسی بازی کنید، احتمالاً تمام آن چه را که لازم است درباره ی گرامر روسی بدانید تا سن ۱۵ سالگی یاد خواهید گرفت، بدون این که حتی یک درس گرامر گرفته باشید یا یک کتاب گرامر خوانده باشید.