یادگیری گرامر

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یادگیری گرامر را اگرچه در متدهای جدید در قالب مکالمه آموزش می دهد ولی آن را جزیی جدایی ناپذیر از زبان می داند. اما چرا باید گرامر را یاد گرفت؟

بهترین روش یادگیری گرامر زبان

یادگیری گرامر
یادگیری گرامر

بیشتر مردمی که زبانی جدید را می آموزند وقت زیاد و موقعیتی ایده آل ندارند؛ پس بهترین روش یادگیری گرامر انگلیسی چیست؟ متاسفانه، جواب راحتی برای این سوال وجود ندارد. درباره ی آموزش گرامر به همان اندازه عقاید مختلف وجود دارد که درباره ی یادگیری گرامر وجود دارد. خیلی از معلمان به اهمیت دروس گرامر اختصاص داده شده به مطالعه ی قوانین زبان و تمرین های زیاد باور دارند. معلمان دیگر احساس می کنند که گرامر با انجام فعالیت های زبانی مختلف و بدون تمرکز مستقیم روی قوانین به بهترین شکل یاد گرفته می شود. عقیده ی شما درباره ی گرامر هر چه که باشد و به هر روشی که آموزش داده شده اید، در این جا تعدادی توصیه آورده شده است که امکان دارد به شما کمک کند تا گرامر را موثرتر بیاموزید.

چه کاری از شما برمی آید

•  حواستان به گرامر باشد. درباره ی گرامر فکر کنید. به آن جنبه هایی از گرامر انگلیسی توجه کنید که مانند یا بسیار مشابه جنبه های زبان خودتان هستند. (برای مثال، استفاده از حروف تعریف در آلمانی مشابه استفاده ی آن ها در انگلیسی است.) اگر شما حواستان به شباهت ها و تفاوت های گرامر باشد، احتمالاً قوانین را سریع تر یاد خواهید گرفت.

•  کتاب های انگلیسی زیادی بخوانید – این احتمالاً عجیب به نظر می رسد اما در واقع تمام زمانی که شما در حال خواندن انگلیسی هستید (و همچنین گوش کردن به انگلیسی)، مدل های گرامر درست را می آموزید که در رایتینگ و اسپیکینگ به شما کمک خواهند کرد. موقع ابراز ایده هایتان و موقع بررسی کارتان به شما کمک خواهد کرد. البته، اگر شما بتوانید با آگاهی گرامری بخوانید که حتی بهتر است. یعنی، هر از گاهی به خود بگویید: آهان، پس در انگلیسی به این روش انجام می شود!

•  روی آن جنبه هایی از گرامر تمرکز کنید که شخصاً برایتان سخت ترین هستند. شما به خصوص می توانید موقع ویرایش کار خود در رایتینگ به منظور اهمیت و توجه ویژه روی این جنبه ها تمرکز کنید.