طریقه ساخت اسامی و صفات جمع در زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد انواع مختلف بحث های گرامری زبان اسپانیایی را برای شما در مطالب قبلی آورده است. اما امروز می خواهیم به طریقه ساخت اسامی و صفات جمع در زبان اسپانیایی اشاره کنیم. پس این مطلب را از دست ندهید.

طریقه ساخت اسامی و صفات جمع در زبان اسپانیایی
طریقه ساخت اسامی و صفات جمع در زبان اسپانیایی

طریقه ساخت اسامی و صفات جمع در زبان اسپانیایی را ببینید:

اگر شما می دانید که چه طور در زبان انگلیسی اسامیِ جمع بسازید، به این دانش که چه طور در زبان اسپانیایی هم این کار را انجام دهید نزدیک شده اید. و به محض این که شما بدانید چه طور در زبان اسپانیایی اسامیِ جمع بسازید، می توانید به سادگی قوانین مشابه را برای صفات اعمال کنید.
اصل اساسی مشابه است: در زبان اسپانیایی، حالتِ جمع به حرف s منتهی می شوند، که معمولاً در زبان انگلیسی هم همین حالت است. حالتِ جمع اسپانیایی معمولاً یک حرف صدادارِ بدون لهجه قبل از s دارند، که اغلب در زبان انگلیسی هم همین حالت است.
قانون اصلی
در واقع، اگر شما بتوانید به یاد بیاورید که حالت جمع اسپانیایی این طور ساخته می شود که مطمئن شوید لغتِ جمع با یک حرف صدادارِ بدون لهجه معمولاً به e منتهی می شود، تقریباً از پسِ همه ی آن چه که باید بیاموزید، برآمده اید. بیش تر آن چه که مانده است یادگیریِ چند تا از استثنائات به همراه تغییرات هجیِ لازم است تا فرم نوشتاریِ زبان با آن چه که گفته می شود، مطابقت داشته باشد.
قانون اصلی این است: اگر یک لغت به هر چیزی به غیر از s که قبل از یک حرف صدادارِ بدون تاکید آمده است، منتهی شود، یا s یا es را به انتهای لغت بیفزایید تا همین طور شود. در بعضی موارد، یک تغییرِ مربوط به هجی لازم است تا صدایی را حفظ کند که برای دنبال کردن این قانون مورد نیاز است.
در این جا آورده شده است که چه طور این قانون در بعضی از موارد اعمال می شود:
لغاتی که به یک حرف صدادارِ بدون تاکید منتهی می شوند
وقتی لغت به یک حرف صدادار بدون لهجه منتهی می شود، به سادگی حرف s را بیفزایید.
• el libro, the book; los libros the books
اسم هایی که به یک حرف صدادارِ همراه با تاکید منتهی می شوند
اسامیِ کمی هستند که یک هجای تکی دارند و به یک حرف صدادار منتهی می شوند یا هجاهای متعددی دارند و به حرف صدادارِ همراه با لهجه منتهی می شوند. در نوشتار استاندارد یا رسمی به سادگی حروف es را بیفزایید.
• el tisú, the tissue , los tisúes, the tissues
با این حال در گفتار روزانه رایج است که چنین لغاتی به سادگی با افزودن s جمع بسته شوند. بنابراین شنیدن این که شخصی درباره ی hindús صحبت کند غیر متداول نیست.