چطور می توان از روند آموزش زبان خود مطلع شوم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به زبان آموزان نشان می دهد که چطور می توان از روند آموزش زبان خود مطلع شوم؟ اگر شما هم در یادگیری زبان هستید پس حتما این مطلب را بخوانید.

چطور می توان از روند آموزش زبان خود مطلع شوم؟
چطور می توان از روند آموزش زبان خود مطلع شوم؟

اما چطور می توان از روند آموزش زبان خود مطلع شوم؟

مغز ما مانند ماهیچه‌ها است و، درست مثل همان‌هایی که در بقیه‌ی بدن خود داریم، اگر شما به اندازه‌ی کافی تمرین کنید، ماهیچه‌ی حافظه شروع می کند به بزرگ شدن. تمرین یک زبان جدید مغز شما را درگیر می‌کند و مستلزم این است که شما گوش کنید، فکر کنید و اطلاعات جدید را پردازش کنید، اما بعد از مدتی آن فرایندها به طور خودکار انجام می‌شوند.

با این حال، فوری به شکل خودکار در نمی‌آید. هیچ شکی وجود ندارد که یادگیری یک زبان جدید کار سختی است. مداومت در زمانی‌ای که می‌گذارید در نهایت به شما دیکته می‌کند که چه قدر سریع قادر هستید تا زبان جدید خود را بیاموزید.

پس در حالی که امکان دارد شما سریع به مقصد نرسید، در نهایت خواهید رسید. زبان آموزان در منحنی یادگیری زبان قرار دارند، و این جنبه‌ی مثبتی از فرایند است. من تضمین می‌کنم که شما به مرحله‌ای می رسید که در ذهنتان جای می‌افتد. درست مانند جادو، برقراری ارتباطات لغوی و حفظ اطلاعات در زبان مقصد برای شما راحت‌تر خواهد شد.

همان‌طور که قبلاً گفته شد، شما بزرگسال هستید، پس می‌توانید هر آن‌چه که می‌خواهید را انجام دهید! توانایی به عهده گرفتن مسئولیت برنامه‌ریزی خود، کلید اصلی یادگیری زبان در بهترین حالت برای شما است. در این رابطه، تعدادی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشید. این همچنین ایده‌ای عالی است تا آن‌ها را به عنوان قسمتی از یک سیستم هدف وسیع‌تر در نظر بگیرید، و مطمئن شوید که روی شما حساب می شود.

اهداف بلند مدت شما را قادر خواهند ساخت تا برنامه‌ی خود را بچینید که می‌خواهید در یک سال یا چند ماه آینده در چه جایگاهی باشید. اهداف کوتاه مدت به شما کمک خواهند کرد تا روی توأم کردن زبان در زندگی روزانه‌ی خود تمرکز کنید، و این که هدف بزرگ خود را به اهداف کوچک‌تر قابل دستیابی تقسیم کنید.
شما برای قرار دادن خودتان در برابر لذت یادگیری یک زبان جدید هرگز خیلی مسن نیستید. با این حال، هیچ کس تا به حال نگفته است که قرار است راحت باشد.