چگونه شبیه یک انگلیسی زبان صحبت کنیم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد قصد دارد به شما نشان دهد که چگونه شبیه یک انگلیسی زبان صحبت کنیم؟ و خود را بیشتر به زبان انگلیسی پیشرفته نزدیک کنیم.

چگونه شبیه یک انگلیسی زبان صحبت کنیم؟
چگونه شبیه یک انگلیسی زبان صحبت کنیم؟

اما چگونه شبیه یک انگلیسی زبان صحبت کنیم؟

زبان گفتاری را تحلیل کنید

یک صدای ضبط شده از گویشوری بومی پیدا کنید و همزمان با توجه به صداهایی که می‌شنوید به آن گوش کنید. برای موارد زیر گوش کنید:

  • کدام اصوات/ کلمات ترکیب و تبدیل به یکی می‌شوند؟
  • کدام دو کلمه شبیه به هم تلفظ می‌شوند؟
  • کدام حروف برخلاف تصور شما، متفاوت تلفظ می‌شوند؟ چگونه تلفظ می‌شوند؟
  • کدام حروف اصلاً تلفظ نمی‌شوند؟

می‌توانید آن‌چه را می‌شنوید یادداشت کنید و برای ثبت اطلاعات بالا در کنار کلمات/ حروف از خودکار رنگ دیگر استفاده کنید. شما به راحتی الگوهایی را که دوباره در زبان گفتاری پیدا می‌شوند، شناسایی خواهید کرد و دفعه‌ی بعدی که به زبان مقصد صحبت می‌کنید، آنها را به کار خواهید بست.

بر روی تلفظ تمرکز کنید

تلفظ بنیادی‌ترین عنصر برای صحبت کردن شبیه به یک گویشور بومی است. منظورم از تلفظ، شیوه‌ای است که اصوات مختلف را تلفظ می‌کنید تا لغات را بسازید. در این مرحله راجع به جملات صحبت نمی‌کنم.

تکیه‌ی کلمه: آن را درست ادا کنید

تکیه‌ی کلمه آن استرسی است که بر روی سیلابل خاصی داخل یک کلمه می‌گذارید. با تکیه‌ی جمله یکی نیست (که تأکیدی است که بر روی کلمه‌ای مشخص داخل یک جمله می‌گذارید). تکیه‌ی کلمه در زبان‌هایی که رخ می‌دهد بسیار اهمیت دارد. برای مثال در کلمه‌ی اسپانیایی mañana’، سیلابل دوم است که باید با تأکید تلفظ شود.

تکیه‌ی جمله: کلمات درست را با تأکید بخوانید

همانطور که در بالا گفتم، تکیه‌ی جمله راجع به با شدت خواندن کلمه یا کلمات خاصی در جمله است. این برای مثال می‌تواند برای تأکید یا شفاف‌سازی منظورتان انجام شود. برای مثال:

I work in London.

Yes, but where do you live?

I live in Paris.

یا:

My brother lives in Madrid.

I know, but where do you live?

I live in Warsaw.

وقتی فعالیت شنیداری بعدی‌تان را انجام می‌دهید، توجه کنید که کدام کلمات در هر جمله با تأکید تلفظ می‌شوند و این الگوها را برای خود تکرار کنید.