چگونه به زبان روسی صحبت کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز بررسی می کند که چگونه به زبان روسی صحبت کنید ؟ شما هم اگر زبان روسی را جزو برنامه های آینده خود دارید این متن را که شروع اسان ترین نکات رد زبان روسی است را از دست ندهید.

چگونه به زبان روسی صحبت کنید
چگونه به زبان روسی صحبت کنید

اما چگونه به زبان روسی صحبت کنید

۱

الفبای روسی را یاد بگیرید. وقتی قرار است صحبت کردن به زبان روسی را یاد بگیرید، الفبا نقطه‌ی خوبی برای شروع است. روسی زبانی آوایی است به این معنا که حروف زبان روسی کم یا زیاد شبیه صدای‌شان هستند. وقتی تلفظ صحیح همه‌ی حروف را یاد گرفتید، سایر صداهای محتمل را نیز بیاموزید، برای مثال حرف o در روسی گاهی به صورت a تلفظ می‌شود.

  • الفبای روسی از الفبای سریلیک مشتق شده و ۳۳ حرف شامل ۱۱ مصوت، ۲۰ صامت و ۲ حرف فاقد صدا است، اما تلفظ یک لغت را محکم‌تر یا نرم‌تر می‌کند. مفید است که به هنگام یادگیری، حروف را بر اساس ظاهر و صدا‌ی‌شان در مقایسه با معادل‌شان در انگلیسی دسته‌بندی کنید:
  • گروه اول: به صورت مشابه نوشته و تلفظ می‌‌شوند. شش حرف روسی همانند انگلیسی به این شکل هستند، چه از لحاظ تلفظ و چه در ظاهر- شامل A, E, K, M, O و T.
  • گروه دوم: ظاهرشان متفاوت است اما به صورت مشابه تلفظ می‌شوند. شانزده مورد از حروف روسی مانند مشابه‌شان در زبان انگلیسی به صورت یکسان تلفظ می شوند اما علامت شان کاملاً متفاوت است. این ها شامل Б, Г, Д, ё, Ж, П, Ф, И, й, Л, Ц, Ш, Щ, Э, Ю و Я می‌شود.
  • گروه سوم: ظاهرشان مشابه است اما متفاوت تلفظ می‌شوند. هشت مورد از حروف روسی خیلی شبیه به حروف و اعداد انگلیسی هستند اما کاملاً متفاوت تلفظ می‌شوند – این ها عبارتند از В, З, Н, Р, С, У, Ч, Х.
  • گروه چهارم: حرف جدید و صدای نا آشنا: تعدادی از حروف روسی وجود دارند که اصلا در زبان انگلیسی وجود ندارند و یا نماینده اصوات نا آشنا هستند و ارزش صدایی ندارند – برای مثال: Ы, Ъ, Ь

۲

واژگان ساده را به ذهن بسپارید. هرچه دایره واژگان وسیع تری داشته باشید، راحت تر می‌توانید زبانی را به روانی صحبت کنید. خود را با تعداد زیادی لغات ساده و روزمره ی روسی آشنا کنید – از سرعت گسترش آن تعجب خواهید کرد!