چه طور بهترین استفاده را از منابع آموزش زبان داشته باشید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می خواهد بررسی کند که چه طور بهترین استفاده را از منابع آموزش زبان داشته باشید ؟ منابع زبان بسیار مختلف است اما اید برای استفاده از آنها برنامه و هدف مشخص داشته باشید. در غیر اینصورت اصلا برایتان مفید نخواهند بود.

اما چه طور بهترین استفاده را از منابع آموزش زبان داشته باشید

چه طور بهترین استفاده را از منابع آموزش زبان داشته باشید
چه طور بهترین استفاده را از منابع آموزش زبان داشته باشید

هدف پادکست های زبان و کتاب ها همیشه این است که چیزی مخصوص را به شما آموزش دهند. شما فریاد می زنید ‘البته!’. ‘این چیزی نیست که شما می خواهید؟’ من خواهم گفت نه. اما من این را به سختی یاد گرفتم، بعد از این که سال ها را به بلعیدن صدها کتاب شکیل، پادکست و وبسایت اختصاص دادم. من می خواهم بعضی از درس های با ارزشی را که درباره ی چگونگی دستیابی به منابع قابل دسترس یاد گرفته ام با شما به اشتراک بگذارم و این که چه طور اجازه ندهید تا آن ها شما را کنترل کنند.

این مقاله درباره ی اجتناب از بعضی از معایب مرتبط با پادکست های یادگیری زبان است و این که چه طور بهترین استفاده را از آن ها داشته باشیم – حتی خیلی بیش تر از این که شما را هم بخواهند!

مشکل پادکست های یادگیری زبان

دلیلی که من به شما توصیه می کنم تا یادگیری خود را بر مبنای کتاب، سی دی، پادکست و غیره نگذارید به همان دلیلی است که من به شما توصیه نمی کنم تا اگر درباره ی یادگیری جدی هستید به مدارس زبان بروید.

قبل از این که شما عذر من را به دلیل بی عقلی بخواهید، اجازه دهید تا دلایل خود را توضیح دهم. همان طور که من درباره ی شروع کردن صحبت می کنم، ما باید به عنوان زبان آموزان موثر به طرف هدفمان برویم و خودمان مسیر را پیدا کنیم. حالا، اگر چه استفاده از محصولات تبلیغاتی و مدارس زبان برای داشتن اثری خوب کاملاً امکان پذیر است، تجربیات دردناک زیادی به من نشان داده اند که اکثریت زبان آموزان اعتماد زیادی به آن ها کرده، و مسئولیت یادگیری را به دوره یا معلم محول می کنند.

این قابل فهم است – و اگر جواب می داد عالی بود! ‘معلم می داند آن ها چه کار می کنند!’ ‘این محصول، معروف است – باید جواب دهد!’

اما مشکل چنین جملاتی این است که لغت ‘من’ در این جا وجود ندارد.

بیایید به اصولی برگردیم که شما و اهدافتان کجا جای می گیرند؟ با فرض بر این که روش یا معلم می داند که در این ماه، هفته یا روز مخصوص در سفر زبانی شخصی تان چه چیزی برایتان بهترین است، شما از مهم ترین حقی که دارید، صرف نظر کرده اید: تعیین مسیر یادگیری خود.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.