یادگیری کاربردی زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یادگیری کاربردی زبان و استفاده از زبان های خارجی در هر موقعیتی را بسیار مهم می داند. با ما همراه باشید تا بتوانید بهترین راه برای این مسئله را در یابید.

اما یادگیری کاربردی زبان به چه معناست؟

یادگیری کاربردی زبان
یادگیری کاربردی زبان

این فعالیت کاربردی به شما کمک می کند تا از عهده ی موقعیت های روزانه در محیطی خارجی برآیید و یادگیری زبانی را که اطراف شما استفاده می شود، اولویت بندی کنید.
این برای چه کسی است؟
هر سطحی که فراتر از مبتدی باشد.
من چه چیزی لازم دارم؟
یک تلفن همراه هوشمند یا هر دستگاه ضبط هوشمند دیگری. اختیاری: اسکایپ.
این فعالیت به طرزی عالی راحت است و مستقیماً به هر موقعیتی مرتبط است که شما موقع استفاده از زبان مقصد در آن باشید.
۱- به فعالیتی بپردازید که شما همیشه آن را در زبان مقصد انجام می دهید – به طور ایده آل آن چیزی که برای شما چالش برانگیز است و موقعی که احتمالاً همیشه چیزی را که به شما گفته می‌ شود، متوجه نمی شوید:
– خریدن قهوه
– عوض کردن گذرنامه
– رزرو رستوران
– پرسیدن درباره ی اندازه های جایگزین در لباس فروشی
۲- بروید و به طور عادی آن را انجام دهید و تمام چیزها را در موبایل خود ضبط کنید (تمام موبایل های هوشمند با اپلیکیشن های ضبط صدا همراه هستند). من متوجه شدم که بهترین روش انجام این کار تنظیم ضبط از قبل است، و سپس موبایل خود را (رو به پایین) روی پیشخوان بین خود و شخص دیگر بگذارید.
۳- به آن گوش کنید و هر چیزی را که به شما گفته شد و متوجه نشدید، شناسایی کنید. به طور مکرر گوش کنید و تلاش کنید تا آن را لغت به لغت رونویسی کنید. اگر شما بعضی از لغات را متوجه نمی شوید، نگران نباشید – با شناسایی صداهای تکی شروع کنید و از آن جا بسازید. لغات در نهایت پدیدار می شوند.
۴- آن چه را که رونویسی کرده اید نزد یک گویشور بومی ببرید و از آن ها بخواهید تا آن را بررسی کنند، و هر زبانی را که شما هنوز متوجه نمی شوید، توضیح دهند.
۵- سپس، از آن ها بخواهید تا به آن چه که شما در صدای ضبط شده گفته اید، گوش کنند و پیشنهاد کنند که چه طور می توانید آن را بهتر بگویید.
۶- تمام آن را به حافظه بسپارید و تمرین کنید – به خصوص اصلاحات آن چه را که گفته اید.
۷- به موقعیت صدای ضبط شده ی اصلی برگردید و تمام آن را دوباره از اول انجام دهید. مطمئن شوید قبل از این که به اول برگردید معلومات خود را در زبانی که مطالعه کرده اید، تجدید کنید.