چگونه از اشباهات آموزش زبان خود درس بگیریم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد که چگونه از اشباهات آموزش زبان خود درس بگیریم و بتوانیم با نگاه به آیند و به کمک تجربیات گذشته خود از آموزش زبان های حارجی لذت ببریم:

چگونه از اشباهات آموزش زبان خود درس بگیریم
چگونه از اشباهات آموزش زبان خود درس بگیریم

چگونه از اشباهات آموزش زبان خود درس بگیریم

تنها روشی که شما می‌توانید چیزی را از اشتباهات خود بیاموزید وقتی است که شخصی آن‌ها را تصحیح می‌کند. اگر شما جمله‌ای اشتباه را بگویید، و اگر شخصی به آن اشتباه اشاره کند و روش درست بیان معنا را به شما بگوید، آن‌گاه دانش شما از انگلیسی زیاد می‌شود.

بنابراین شما احتمالاً فکر می‌کنید که صحبت کردن یا نوشتن با اشتباهات خیلی بد نیست چون این شانسی است برای درست کردن اشتباهات خود و یادگیری چیزی جدید. متأسفانه، این فقط وقتی به کار می‌آید که شما یک مصحّح داشته باشید – یک شخص با صلاحیت که اشتباهات شما را تصحیح می‌کند. اگر شما یک مصحّح نداشته باشید، صحبت کردن یا نوشتنی که با اشتباهات همراه است فقط باعث عادات بد در شما می‌شود.

• خیلی از معلمان (به خصوص گویشوران غیر بومی) بدون صلاحیت هستند. گاهی آن‌ها در جملات درست ‘اشتباه’ پیدا می‌کنند یا ایده‌ی بدی را پیشنهاد می‌کنند. من نمی‌توانم تعداد دفعاتی را که در دبیرستان این اتفاق برایم افتاد، بشمارم.

• بیش‌تر معلمان فقط بزرگ‌ترین اشتباهات را درست می‌کنند و به بقیه توجهی نمی‌کنند. دلیلش ساده است: زمان کلاس محدود است. اگر آن‌ها هر اشتباه هر شاگرد را صحیح کنند، قادر نخواهند بود تا دروس خود را تدریس کنند. شما می‌توانید یک معلم خصوصی بگیرید، اما اینکه از او بخواهید تمام چیزهایی را که به انگلیسی می‌نویسید و می گویید، تصحیح کند، چه قدر خرج برمی‌دارد؟

‘گویشوران اتفاقی بومی’ چه؟ این طبقه‌بندی شامل هر گویشور بومی می‌شود که معلمان شما نیستند: دوستان آمریکایی شما، دوستان اینترنتی استرالیایی، گویشوران بومی در فضای اینترنت، یا اگر در کشوری انگلیسی زبان هستید همان مردم عادی اطراف شما. آیا آن‌ها می‌توانند مصحّح‌های مؤثری باشند؟
احتمالاً نه. در کل، گویشوران بومی اشتباهات شما را تصحیح نخواهند کرد! آن‌ها تا جایی که بتوانند معنای صحبت شما را بفهمند، تمام اشتباهات شما را در گرامر، لغت و تلفظ به طور کامل نادیده می‌گیرند.
درست کردن اشتباهات نه تنها مستلزم مهارت‌های انگلیسی عالی است بلکه برای تصحیح یک شخص شما باید به آن‌چه که او می‌گوید یا می‌نویسد، توجه کنید.