دوستت دارم به زبان اسپانیایی + فیلم

گفتن دوستت دارم به زبان اسپانیایی و علاقه داشتن اسپانیایی

همه ما چیزهای مختلفی را دوست داریم. ممکن از شخصی خوشمان بیاید و یا از کار یا شی خاصی. در اسپانیایی راه های زیادی برای گفتن دوست داشتن وجود دارد. علاقه داشتن و یا عاشق کسی بودن را به بهترین شکل می توان با فعل Amor بیان کرد. اما امروز می خواهیم به درجات دیگر از دوست داشتن با افعال مختلف دیگر اشاره کنیم. پس با ما همراه باشید تا با گفتن دوستت دارم به زبان اسپانیایی و علاقه داشتن اسپانیایی بیشتر آشنا شوید. “Gustar” فعلی بامزه است. وقتی ما برای بار اول آن را یاد می گیریم، “me gusta” را معادلِ “I like”  در نظر می گیریم –  “me gusta la pizza” یعنی “I like pizza”. به اندازه ی کافی ساده است. با این حال، این فعل و خیلی افعال مشابه دیگر عمیقاً با معادل های انگلیسی ما متفاوت هستند. به آنها “افعالِ ساختار معکوس” گفته می شود.

اگر واقعا می خواهید بیشتر با زبان اسپانیایی آشنا شوید حتما مقاله آشنایی با زبان اسپانیایی را بخوانید.

افعالِ ساختار انعکاسی چیست؟

یک روش کمک کننده تر برای گفتنِ “me gusta” این است که به فعل انگلیسی “disgust” فکر کنیم. ساختارِ این فعل یعنی از چیزی متنفرم. ما با فعلِ “like” چیزی را دوست داریم، اما با “disgust” این حالت برعکس می شود (در نتیجه می شود “افعالِ ساختارِ انعکاسی”). فاعل (کننده ی کار) برعکس می شود.

“Gustar” هم عملکردی مشابهِ “disgust” دارد. در جمله ی “Me gustan las naranjas” (“من پرتقال دوست دارم”)، گویشوران اسپانیایی به این فکر می کنند که پرتقال فاعل است، و باعث خوشحالیِ من می شود. پرتقال کننده ی کار است، به جای اینکه من پرتقال ها را دوست داشته باشم. این اصل اساسی در مورد افعالِ ساختارِ معکوس است، و به محض اینکه شما بتوانید این را متوجه شوید، قادر خواهید بود تا به راحتی از پس کل مجموعه برآیید!

رویکرد دیگری که می توانید انجام دهید این است که “gustar” را به شکلِ “please” ترجمه کنید (مانند “it pleases me”). آن گاه با استفاده از این ترجمه هم می توان“me gustan las naranjas” را به شکلِ “oranges please me” ترجمه کرد. اگرچه این ترجمه ای کاملاً عجیب به نظر می رسد (و مسلماً ترجمه ی “صحیح” هم نیست)، به ما کمک می کند تا ساختار فعل را متوجه شویم.

در حالیکه ما احتمالاً مفهومِ افعالِ ساختارِ معکوس را متوجه می شویم، اسپانیایی لایه ی دیگری از سختی را به آن می افزاید، به محض اینکه تصمیم بگیریم فاعل چه چیزی یا چه کسی است باید فعل را مطابق با آن کننده ی کار صرف کنیم. در “I like oranges”، فاعل در اسپانیایی “پرتقال” است (به یاد داشته باشید که oranges please me). یعنی ما باید“gustar” را به جای “me” یا “I” مطابق با “oranges” صرف کنیم. “Naranjas” جمع و سوم شخص است، یعنی از فرمِ انتهاییِ “-an” استفاده می کنیم:

فیلم آموزش گفتن “دوستت دارم به زبان اسپانیایی”

“Me gustan las naranjas”

آن را با این جملات امتحان کنید، که از انگلیسی به اسپانیایی ترجمه شده اند:

 • I like Spain (or, Spain pleases me)
 • من اسپانیا را دوست دارم (یا، اسپانیا خوشحالم می کند)
 • He likes football (or, football pleases him)
 • او فوتبال بازی کردن را دوست دارد (یا، فوتبال خوشحالش می کند)
 • They like me (or, I please them)
 • آنها مرا دوست دارند (یا، من آنها را خوشحال می کنم)
 • I like you (or, you please me)
 • من تو را دوست دارم (یا، تو مرا خوشحال می کنی)

ترجمه ها در انتهای این مقاله هستند!

افعال دیگر برای ساختار انعکاسی

در حالیکه “gustar” احتمالاً اولین فعل از این نوع است که با آن روبه رو می شوید، حیطه ی گسترده تری از افعال دیگر وجود دارند که ساختار مشابهی را دنبال می کنند. ما لیستی کامل ارائه نمی کنیم، اما در اینجا تعدادی از مهمترین ها آورده شده است که شما مسلماً باید آنها را به فهرست اسپانیایی خود بیفزایید:

 • Aburrir: To bore
 • خسته کردن
 • Bastar: To have enough
 • دیگه به اینجام رسیده
 • Caer bien: To look good on/get on with (literally “fall well”)
 • خوب به نظر آمدن
 • Costar: To cost (and figuratively, to be difficult)
 • هزینه در بر داشتن (و مجازاً ، سخت بودن)
 • Doler: To hurt
 • صدمه زدن
 • Encantar: To delight
 • خوشحال کردن
 • Faltar: To lack/need
 • فقدان/لازم داشتن
 • Importar: To matter/care
 • اهمیت دادن
 • Parecer: To appear
 • ظاهر شدن
 • Quedar: To remain/have left
 • باقی ماندن/اضافه ماندن

افعالِ ساختارِ معکوس در “زبان اسپانیایی” بسیار رایج هستند. در حالیکه فهم و یادگیری آنها می تواند کمی زمان ببرد، روشی مطمئن است برای اینکه کمی بیشتر مشابهِ بومی ها صحبت کنید، و کمی کمتر مشابهِ انگلیسیِ ترجمه شده حرف بزنید.

ترجمه افعال در زبان اسپانیایی

 • I like Spain (or, Spain pleases me)
 • Me gusta España
 • من اسپانیا را دوست دارم (یا، اسپانیا خوشحالم می کند)
 • He likes football (or, football pleases him)
 • Le gusta el fútbol
 • او فوتبال بازی کردن را دوست دارد (یا، فوتبال خوشحالش می کند)
 • They like me (or, I please them)
 • Les gusto yo
 • آنها مرا دوست دارند (یا، من آنها را خوشحال می کنم)
 • I like you (or, you please me)
 • Me gustas tú
 • من تو را دوست دارم (یا، تو مرا خوشحال می کنی)

چه طور پیش رفتید؟ همه ی آنها را درست متوجه شدید؟ فقط به یاد داشته باشید که شما باید اینها را در موقعیت های مختلف بارها تمرین کنید. فقط به این دلیل که شما آنها را حفظ می کنید به این معنا نیست که می توانید از آنها استفاده کنید. پیدا کردن یک شریک زبانی برای تمرین همیشه ایده ای خوب است.