اسم idea در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به اسم idea در زبان انگلیسی اشاره می کند. برای بهتر متوجه شدن این مفهوم تا انتها با ما همراه باشید.

در انگلیسی آکادمیک، اسم هایی که ایده ها idea را نشان می دهند اغلب حذف می شوند. بنابراین چه اسم هایی به معنی ‘ایده’ هستند؟ به طور واضح اسم ‘ایده’ خودش به یک ایده اشاره می کند. اما اسامی متعدد دیگری هم‌ می توانند ایده ها را توصیف کنند. در این جا تعدادی مترادف لغت ‘ایده’ به همراه مثال هایی آورده شده است:

اسم idea در زبان انگلیسی
اسم idea در زبان انگلیسی

اسم هایی که در جملات انگلیسی آکادمیک پیشرفته و پیچیده به معنی اسم idea در زبان انگلیسی هستند

  • مفهوم concept

مثال: مفهوم ‘درشکه ی بدون اسب’ در نهایت منجر به اختراع ماشین مدرن شد.

  • عقیده belief

مثال: یونانیان باستان بر این باور بودند که چند خدا و نه یک خدا وجود داشت.

  • تئوری theory

تئوری زیست شناس چارلز داروین نشان داد که موجودات زنده تکامل یافتند، و در طی نسل های بسیار، تغییر زیادی کرد.

  • ادعا claim

ادعای دزد محکوم شده به بی گناهی اش توسط پلیس، قاضی یا هیئت منصفه باور نشد.

  • فرضیه assumption

از جنگ جهانی دوم، این فرضیه وجود دارد که وقتی کشوری سعی می کند دیگری را فتح کند، خطر جهانی بالقوه وجود دارد.

همان طور که می توانید ببینید، همه ی پنج لغات مثال بالا می توانند با لغت ‘ایده’ idea جایگزین بشوند و معنی جمله تغییری نمی کند.

تمام پنج مثال بالا نشان دهنده ی انگلیسی آکادمیک سطح بالا است. این پنج مثال لحنی رسمی دارند و با موضوعات آکادمیکی تخصصی سر و کار دارند. (تکنولوژی، تاریخ، زیست، قانون، و مطالعه ی نفوذ عوامل فیزیکی در مشی سیاسی و سیاست خارجی کشور).

جملاتی که الان به شما نشان دادیم بسیار آکادمیک هستند. با این حال، می توانند حتی در سطح پیشرفته تری از انگلیسی آکادمیک هم نوشته شوند. در پایین، من جملات را باز نویسی ‌کرده ام تا آن ها را پیچیده تر کنم، بیش تر شبیه چیزی که شما ممکن است در متن کتاب دانشگاهی ببینید. این جا دوباره جملات با اطلاعات اضافه شده و گرامر پیچیده تر هستند:

  • یک ایده ی به ظاهر بی اهمیت قرن نوزده، مفهومی که درشکه می تواند ‘بدون اسب’ باشد، و به جای این که با اسب کشیده شود با موتور به جلو حرکت کند، در نهایت منجر به پیشرفت یک سری اتومبیل و ماشین مدرن شد.