محتوای آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به محتوای آیلتس و اینکه چه چیزهایی را برای آیلتس باید بخوانید را در زیر اشاره می کند. برای درک بهتر آیلتس حتما این مطلب را بخوانید.

محتوای آیلتس
محتوای آیلتس

به محتوای آیلتس توجه کنید:

لیسنینگ آیلتس

شما چهار فایل صوتی (دوتا راجع به بافت متنی روزانه، یکی در بافت متنی تحصیلی و یکی درباره ی سخنرانی دانشگاهی) خواهید شنید. پس از هر نوار ۱۰تا سؤال برای پاسخ دادن مطرح می شود. چند نوع سؤال وجود دارد از جمله سؤالهای چند گزینه ای، مطابقت دادنی، برچسب گذاری نمودار، تکمیل جمله و پاسخ های کوتاه.

ریدینگ آیلتس

برای ریدینگ، سه متن وجود دارد، هرکدام ۱۰ تا ۱۵ سؤال وجود دارد. متنها را از کتابها، ژورنالها، مجلات و روزنامه ها انتخاب می کنند. ممکن است سبکهای متنوعی از جهت روایت، توصیف و/ یا مباحثه ای داشته باشند. حداقل یکی دارای بحث منطقی با جزئیات خواهد بود.

رایتینگ آیلتس

دو تسک برای رایتینگ وجود دارد. برای تسک شماره ی ۱، دانش آموزان باید قطعه ای از اطلاعات تصویری (مانند نمودار، جدول، یا دیاگرام) را به زبان خود توصیف کنند. آنها باید حداقل ۱۵۰ کلمه بنویسند. توصیه می شود که دانش آموزان ۲۰ دقیقه وقت برای این کار صرف کنند.

برای تسک شماره ی ۲ به دانش آموزان یک موضوع داده می شود که اغلب دیدگاهی از یک بحث است. آنهای باید حداقل ۲۵۰ لغت به شیوه ی دانشگاهی برای این موضوع بنویسند. توصیه می شود ۴۰ دقیقه وقت صرف آن کنند.

اسپیکینگ آیلتس

برای اسپیکینگ آیلتس مصاحبه ای شفاهی با یک ممتحن خواهید داشت. پاسخ هایتان ضبط خواهد شد. این بخش، ۳ قسمت دارد.

  • قسمت ۱: مصاحبه گر از دانش آموزان پرسشهایی آشنا درباره ی شغلشان، خانواده ی شان، مطالعات و علایقشان می پرسد.
  • قسمت ۲: مصاحبه گر به دانش آموز، کارتی با موضوعی می دهد که دانش آموز باید راجع به آن بحث کند. به دانش آموز یک دقیقه زمان می دهند تا آماده شود، سپس باید دو دقیقه صحبت کند، سپس باید یک یا دو سؤالی را که مصاحبه گر در ادامه می پرسد پاسخ دهد.

قسمت ۳: دانش آموز و مصاحبه گر به بحث راجع به موضوع ارائه شده در قسمت ۲ با عمق بیشتر برای مدت ۴ تا ۵ دقیقه ادامه می دهد.