چه چیزی باعث خوب بودن یک کتاب آمادگی تافل می شود؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نشان می دهد که چه چیزی باعث خوب بودن یک کتاب آمادگی تافل می شود؟ اگر می خواهید یک کتاب تافل خوب را انتخاب کنید پس با ما باشید.

چه چیزی باعث خوب بودن یک کتاب آمادگی تافل می شود؟
چه چیزی باعث خوب بودن یک کتاب آمادگی تافل می شود؟

اما چه چیزی باعث خوب بودن یک کتاب آمادگی تافل می شود؟

چه چیزی باعث می شود تا یک کتاب آمادگی تافل مخصوص از بقیه بهتر باشد؟ جوابش گاهی می تواند به آن دلیل مخصوصی بستگی داشته باشد که شما کتاب آمادگی را می خرید، اما، در مجموع، چهار ویژگی وجود دارد که تمام بهترین کتاب های آمادگی آن ها را دارا هستند.

#۱: نکات و استراتژی های جواب دادن به سوالات

کلی اصلی هر کتاب آمادگی تافل خوب این است که توضیحات و نکات چگونگی جواب دادن به هر نوع سوال تافل را در اختیار قرار می دهد. این ها می توانند باعث شوند تا مطالعه سودمندتر و سریع تر از آن چیزی شود که بدون کتاب آمادگی می شود چون شما بهترین روش را برای جواب دادن به سوالات خواهید آموخت، بدون این که مجبور باشید خودتان از روش های آزمون و خطا استفاده کنید.

#۲: مسائل تمرینی با کیفیت بالا

مسائل تمرینی کلید عملکرد خوب در تافل هستند چون این شانس را به شما می دهند تا دانش خود را بسنجید. حتی اگر شما کنترلی عالی روی انگلیسی داشته باشید، در صورتی که به روش سوال پرسیدن تافل یا موضوعاتی که از شما می پرسند عادت نداشته باشید، همچنان می توانید توسط سوالات گول بخورید یا گیج شوید.

#۳: امتحانات آزمایشی کامل

بهترین کتاب های آمادگی تافل علاوه بر مسائل تمرینی و آزمایشی، شامل امتحانات آزمایشی کامل است تا به شما کمک کند که با امتحان و ردیابی پیشرفتِ خود آشناتر شوید. بیش تر کتاب های آمادگی تافل شامل دو یا تعداد بیش تری امتحان آزمایشی هستند، خواه به شکل کاغذی، در کامپیوتر، یا هر دو. امتحانات آزمایشی انجام شده در کامپیوتر در مجموع بهتر هستند چون شما احتمالاً تافل اصلی را در کامپیوتر انجام می دهید.

#۴: توضیحات کامل و عمیق برای جواب ها

حتی اگر یک کتاب، سوالات آزمایشی با کیفیتی داشته باشد، در صورتی که برای جواب ها هم توضیحات خوبی نداشته باشند، شما به اندازه ای که می شود از آن سودی نخواهید برد. بهترین کتاب های تافل توضیح خواهند داد که چرا یک جواب مخصوص برای تمام یا بیش تر مسائل تمرینی اش درست است. شما با این روش می توانید از اشتباهات خود یاد بگیرید و بفهمید که چرا یک جواب درست در این حالتی که وجود دارد صحیح است.