لیسنینگ آیلتس: غیر ممکن را ممکن سازید

آموزش آیلتس برای Listening برای برخی غیر ممکن است. اما ما به شما نشان می دهیم که می توانید در لیسنینگ آیلتس: غیر ممکن را ممکن سازید اگر به موارد زیر توجه کنید.

لیسنینگ آیلتس: غیر ممکن را ممکن سازید
لیسنینگ آیلتس: غیر ممکن را ممکن سازید

مشکل در لیسنینگ آیلتس: غیر ممکن را ممکن سازید کجاست که کار را سخت می کند؟

«ما مجبوریم در آنِ واحد گوش دهیم، بخوانیم و بنویسیم- این کار غیر ممکن است!»

این نظری متداول در میان دانش‌آموزانی است که برای امتحان لیسنینگ آیلتس آماده می‌شوند. خب آسان نیست که همه‌ی این کارها را در یک زمان انجام دهیم- مخصوصاً که نوار شنیداری را فقط یکبار خواهید شنید- اما غیر ممکن هم نیست.

مهمترین قدمی که در راستای انجام همه‌ی این کارها به طور مؤثر می‌توانید بردارید، آماده‌سازی است. امتحان‌های لیسنینگ آیلتس معمولاً در ابتدا زمانی ۴۵ ثانیه‌ای یا بیشتر برای مطالعه‌ی سؤالات می‌دهند و این فرصت طلایی شماست.

باید از فرصت آماده‌سازی به طرزی مؤثر استفاده کنید.

راه حل

یکسری کارهای کلیدی وجود دارند که برای آماده‌سازی در این زمان باید انجام دهید:

  • لغات کلیدی را در هر سؤال مشخص کنید.
  • به مترادف‌های احتمالی برای آن لغات کلیدی فکر کنید (غالباً در لیسنینگ کلمات متفاوتی را با معنای مشابه لغات کلیدی می‌شنوید)
  • نوع پاسخی را که به آن نیاز دارید مشخص کنید – مثلاً اینکه آیا یک نام است، شماره یا صفت؟ سپس به جواب‌های محتمل برای سؤالات فکر کنید (ممکن است فکر کنید که اینکار غیر ممکن است اما تلاش کنید- احتمالاً وقتی که درست حدس زدید تعجب زده می‌شوید)
  • احتمالاً فکر می‌کنید که انجام این کار در ۴۵ ثانیه غیر ممکن است. شاید در ابتدا حق با شما باشد. با تمرین این تکنیک به مرور سریع‌تر و مؤثرتر خواهید شد. به تلاش ادامه دهید، پشتکار داشته باشید و بدانید که شاهد پیشرفت خواهید بود.
  • این تکنیک از آنجا که خود را به صورت ذهنی برای نوارهای شنیداری آماده می‌کنید مفید خواهد بود- لذا ذهنتان جنبه‌ی پذیرش بیشتری را در هنگام شنیدن لیسنینگ دارد. مثل تنظیم کردن با محتوای امتحان لیسنینگ می‌باشد.

بهرحال نکته‌ی مهم اینست که تمرین بسیار کنید، هر میزان زمانی که برای این مهارت صرف کنید قطعاً در هنگام امتحان به کمک شما خواهد آمد.

دیدید که مسئله لیسنینگ آیلتس: غیر ممکن را ممکن سازید چندان هم دشوار نیست. برای شرکت در کلاس های آموزش آیلتس با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.