ریدینگ آیلتس

آموزش آیلتس بعضی قسمت‌های آیلتس قابل پیش‌بینی‌تر از سایر Task است. مثلاً می‌دانیم که در بخش لیسنینگ همیشه یک قسمت مرتبط با تحصیل و اطلاعات آکادمیک است. قسمت ریدینگ آیلتس هم به‌طور عمومی شامل موضوعاتی است که نسبتاً قابل پیش‌بینی هستند و هیچ دلیلی برای عدم آمادگی کامل برای آن‌ها وجود ندارد.

ریدینگ آیلتس
ریدینگ آیلتس

بخش اول تقریباً همیشه متشکل از دو یا سه متن کوتاه مرتبط با استفاده از زبان انگلیسی در کارهای روزمره است؛ رزرو کردن اتاق در هتل، دنبال اطلاعات گشتن در یک تبلیغ، دستورالعمل‌ها به منظور درخواست گواهینامه. چنانچه به استفاده از زبان انگلیسی در زندگی ‌روزمره‌ی خود عادت دارید، بخش اول نباید کار آنچنان سختی برایتان باشد.

بخش دوم نیز که حداقل یک متن مرتبط با کار دارد قابل پیش‌بینی است. به‌طور مثال متونی را درباره‌ی کنار آمدن با سیاست‌های شرکتی و دفتری دیده‌ام. بسیاری از لغات و اصطلاحات استعاری در محل کار وجود دارند که معنای مشخصی دارند و درک آن‌ها به شما اجازه می‌دهد سؤالات را با اعتماد به نفس بیشتری پاسخ دهید. آیا بدون استفاده از یک دیکشنری می‌توانید مطمئن باشید که این لغات به‌کار رفته در قسمت ریدینگ آیلتس به چه چیز اشاره دارند؟

endeavour, evaluate, win-win, agreement, cost of entitlement, fixed-term contract, legally-required, ad-hoc basis, resource-allocation, assets, management directives, facilitate.

غیرقابل پیش‌بینی بودن بخش ۳ ریدینگ آیلتس

بخش سوم همیشه شامل متنی بلند است که بسیار سخت‌تر از دوتای قبلی می‌باشد. آن‌چه که ماجرا را بدتر می‌کند اینست که موضوع این بخش می‌تواند هر چیزی از جانداران آبزی گرفته تا برداشت دانه‌های قهوه را شامل شود. چنانچه قصد دارید نمره‌‌ی حداقل ۷ را برای بخش ریدینگ به خود اختصاص دهید باید شروع به مطالعه‌ی موضوعات ذکر شده در بالا کنید. مطمئن شوید که نمره از دست نمی‌دهید و زمان را بی‌دلیل تلف نمی‌کنید.

حقیقت اینست که ریدینگ آزمون آیلتس تمرین زیادی می‌طلبد.

بعضی قسمت‌های آیلتس قابل پیش‌بینی‌تر از سایر تَسک‌ها هستند. مثلاً می‌دانیم که در بخش لیسنینگ همیشه یک قسمت مرتبط با تحصیل و اطلاعات آکادمیک است. قسمت ریدینگ آیلتس هم به‌طور عمومی شامل موضوعاتی است که نسبتاً قابل پیش‌بینی هستند و هیچ دلیلی برای عدم آمادگی کامل برای آن‌ها وجود ندارد.

بخش اول تقریباً همیشه متشکل از دو یا سه متن کوتاه مرتبط با استفاده از زبان انگلیسی در کارهای روزمره است؛ رزرو کردن اتاق در هتل، دنبال اطلاعات گشتن در یک تبلیغ، دستورالعمل‌ها به منظور درخواست گواهینامه. چنانچه به استفاده از زبان انگلیسی در زندگی ‌روزمره‌ی خود عادت دارید، بخش اول نباید کار آنچنان سختی برایتان باشد.

بخش دوم نیز که حداقل یک متن مرتبط با کار دارد قابل پیش‌بینی است. به‌طور مثال متونی را درباره‌ی کنار آمدن با سیاست‌های شرکتی و دفتری دیده‌ام. بسیاری از لغات و اصطلاحات استعاری در محل کار وجود دارند که معنای مشخصی دارند و درک آن‌ها به شما اجازه می‌دهد سؤالات را با اعتماد به نفس بیشتری پاسخ دهید. آیا بدون استفاده از یک دیکشنری می‌توانید مطمئن باشید که این لغات به‌کار رفته در قسمت ریدینگ به چه چیز اشاره دارند؟

endeavour, evaluate, win-win, agreement, cost of entitlement, fixed-term contract, legally-required, ad-hoc basis, resource-allocation, assets, management directives, facilitate.

غیرقابل پیش‌بینی بودن بخش ۳

بخش سوم همیشه شامل متنی بلند است که بسیار سخت‌تر از دوتای قبلی می‌باشد. آن‌چه که ماجرا را بدتر می‌کند اینست که موضوع این بخش می‌تواند هر چیزی از جانداران آبزی گرفته تا برداشت دانه‌های قهوه را شامل شود. چنانچه قصد دارید نمره‌‌ی حداقل ۷ را برای بخش ریدینگ به خود اختصاص دهید باید شروع به مطالعه‌ی موضوعات ذکر شده در بالا کنید. مطمئن شوید که نمره از دست نمی‌دهید و زمان را بی‌دلیل تلف نمی‌کنید.

حقیقت اینست که ریدینگ آزمون آیلتس تمرین زیادی می‌طلبد.

برای شرکت در آموزش تضمینی آیلتس با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.