نمره آیلتس

آزمون آیلتس
آزمون آیلتس

نمره آیلتس

آیلتس یک امتحان چند سطحی است. نمره آیلتس شما نمره ای بین ۱ تا ۹ می باشد. نمره های بین دو نمره هم وجود دارند به عنوان مثال ممکن است در مهارت speaking نمره آیلتس شما ۶٫۵ باشد. نمره آیلتس مورد نظر دانشگاه های جهان معمولا نمره ۶ الی ۷ می باشد. دانشگاه ها ممکن است از شما بخواهند که هیچ کدام از مهارت های شما از نمره ای خاص پایین تر نباشد.

  • نمره آیلتس listening

در قسمت listening آیلتس ، که شامل ۴۰ تست می باشد و بسته به تعداد تستی که زبان آموز درست پاسخ می دهد و درجه سختی آزمون آیلتس نمره مورد نظر تعیین می شود. این مهارت در هر دو نوع Academic  و General یکسان است.

  • نمره آیلتس reading

آزمون reading آیلتس دارای ۴۰ سوال است و همانند تست listening می تواند بسته به تعداد پاسخ های درست زبان آموز تغییر نماید. این قسمت از آزمون آیلتس برای دو نوع آزمون Academic و General  متفاوت است. معمولا آزمون آکادمیک از آنجا که کمی مشکل تر است تعداد تست کمتر نمره بالاتری را نسبت آزمون جنرال برای زبان آموز در پی دارد.

  • نمره آیلتس writing

در این مهارت آزمون آیلتس نیز دو نوع آزمون آکادمیک و جنرال با یکدیگر کمی متفاوت هستند. در این آزمون زبان آموز حدود یک ساعت زمان دارد و باید حدود ۴۰۰ کلمه بنویسد. این متن ها با معیار های زیر نمره داده می شوند:

توانایی زبان آموز در انجام آن چیزی که از او خواسته شده است.

ارتباط معنایی جملات و پاراگراف ها با یکدیگر

دایره واژگان زبان آموز

گرامر درست زبان آموز

  • نمره آیلتس speaking

نمره آیلتس speaking نیز از ۹ نمره بر اساس زیر به زبان آموز ارائه می شود:

روان بودن و مرتبط بودن جملات

داریره واژگان

گرامر دقیق و مناسب زبان آموز

تلفظ

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان در ایران می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید.