نکات رایتینگ عمومی برای تافل و آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به برخی از نکات اشاره می کند که در آیلتس و تافل مشترک هستند. نکات رایتینگ عمومی برای تافل و آیلتس را با هم مرور کنیم.

نکات رایتینگ عمومی برای تافل و آیلتس
نکات رایتینگ عمومی برای تافل و آیلتس

چند نکات رایتینگ عمومی برای تافل و آیلتس

در هنگام نوشتن مقاله‌ی تافل یا آیلتس از استفاده از لغات نا‌آشنا پرهیز کنید. بسیاری از دانش‌آموزان با هدف تحت تأثیر قرار دادن ممتحن با واژگان پیچیده مرتکب این اشتباه می‌شوند.

در عوض از لغاتی استفاده کنید که معمولاً بهره می‌برید. در خلال مرحله‌ی آماده‌سازی، تلاش کنید لغات جدید را در نوشتار خود شامل کنید. این کار را به عادت خود تبدیل کنید تا استفاده‌ی صحیح از آن‌ها را یاد بگیرید. سپس می‌توانید این کلمات را در حین نوشتن مقالات آیلتس خود به کار ببرید. با اینحال از وسوسه‌ی استفاده از لغات نا‌آشنا در امتحان واقعی تافل دوری کنید. به خاطر داشته باشید که برای افزودن تنوع و مهارت به نوشتار خود لازم ندارید که از کلمات طولانی و مبهم استفاده کنید. در حقیقت اغلب ایده‌ها می‌توانند با استفاده از لغات متداول‌تر بیان شوند. شما همچنان مجبورید تلاشی آگاهانه برای استفاده از لغات دقیق داشته باشید. برای مثال برخی از لغات انگلیسی به منظور بیان تعداد زیادی از لغات به کار می‌روند. یک مثال متداول لغت get می‌باشد. می‌تواند برای بیان ایده‌هایی همچون as ‘acquire’, ‘catch, ‘earn’, ‘coax’, ‘become’, ‘score’ و غیره به کار برود.

در هنگام نوشتن مقاله‌ی تافل خود، تلاش به استفاده از کلماتی کنید که ایده را به شکلی دقیق‌تر ارائه می‌کنند.

درست: While holidaying in London, Susie acquired a strong British accent.

نادرست: While holidaying in London, Susie got a strong British accent.

اگر از لغات عمومی بسیاری استفاده کنید هم باعث عدم رضایت ممتحن خواهید شد.

از ساختارهای جمله‌ی آشنا و طبیعی استفاده کنید

ممتحن در حین ارزیابی مقاله‌ی شما، دقت بسیاری به گستره‌ی گرامری شما و صحت آن می‌کند. این یعنی اگر صرفاً جملات کوتاه و ساده از یک الگو بنویسید، نمره‌ی خوبی نخواهید گرفت. اگر الگوهای جمله‌ای یکسان را تکرار کنید، باعث کسل‌کنندگی نوشته‌ی شما می‌شود. برای اجتناب از این امر تلاش به استفاده از ساختارهای متفاوت جمله‌ای کنید. همچنین جملاتی با طول‌های متنوع بنویسید. برای مثال با نوشتن یک جمله‌ی طولانی پس از دو جمله‌ی کوتاه می‌توانید به نوشتار خود تنوع اضافه کنید. با اینحال، صرفاً به خاطر اضافه کردن تنوع نباید از ساختارهای مختلف جمله استفاده کنید. از الگوهای جمله‌های نا‌آشنا دوری کنید چراکه در هنگام نوشتن آن‌ها احتمال بیشتری وجود دارد که مرتکب خطای گرامری شوید. همچنین از جملات طولانی اجتناب کنید. در عوض جمله‌هایتان را نسبتاً کوتاه نگاه دارید.