چه طور در تسک ۱ رایتینگ آیلتس نمره ی ۷٫۵ بگیرید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به این مسئله می پردازد که چه طور در تسک ۱ رایتینگ آیلتس نمره ی ۷٫۵ بگیرید . همانطور که می دانید تسک ۱ در آیلتس آکادمیک و جنرال متفاوت است. پس بیایید نگاهی به روش هایی برای کسب نمره ۷٫۵ در رایتیگ بیاندازیم.

IELTS Writing task 1 7.5 score
IELTS Writing task 1 7.5 score

اما چه طور در تسک ۱ رایتینگ آیلتس نمره ی ۷٫۵ بگیرید ؟

تفاوت بین نمره ی ۶ و ۷٫۵ در تسک ۱ رایتینگ آکادمیک آیلتس واقعاً می تواند آن نوع لغاتی باشد که در مقاله استفاده شده است. اگر شما به جای ‘fast‘ و ‘unexpected’ از لغاتی مانند ‘rapid’ و ‘drastic‘ استفاده کنید، نه تنها مقاله تان را با اهمیت و با ارزش می کند بلکه شانس کسب نمره ی بالاتر هم برایتان زیاد می شود.

اما آیا می دانید چه طور این کار را انجام دهید؟

شما در این مقاله چنین تفاوت هایی را بین کسب نمره ی ۶ در تسک ۱ رایتینگ آکادمیک مقاله ی آیلتس و نمره ی ۷٫۵ را یاد خواهید گرفت. یک نمونه سوال برای مقاله و کسب نمره ی ۶ در اینجا آورده خواهد شد و هر نکته با اشاره به اشتباهات و بهتر ساختن ساختار جمله و گرامر بازسازی خواهد شد.

اجازه دهید تا برای فهم این مطلب به یک نمونه سوال و پاسخ بپردازیم.

نمونه سوال:

The following diagram illustrates how electricity is generated in a hydroelectric dam.

Write a 150-word essay describing the process.

The given diagram illustrate the a hydroelectric dam in which electricity is produced. The whole phenomenon, includes a large dam constructed in the river which creates a larger reservoir which is further connected to the powerhouse where the electricity is generated.

نمودار ارائه شده یک نیروگاه برق آبی را نشان می دهد که الکتریسیته در آن تولید می شود. کل پدیده، شامل یک سد بزرگ است که در رودخانه ساخته شده و یک مخزن آب بزرگتر را می سازد که بعداً به نیروگاه متصل شده و از آنجا الکتریسیته تولید می شود.

یک نمونه جواب برای کسب نمره ی ۶

First of all, water from the reservoir enters the dam through an intake. Then it flows through a zone called Penstock, due to which pressure at the exit of penstock gets rocketed. This high pressure water rotates the turbine which is at the exit of penstock. The turbine is connect to the generator through a shaft where mechanical energy from flowing water is converted into electrical energy in the powerhouse. The electricity produced, is then delivered to long distances with the help of cables.

The electricity generated has no harmful effects and it is manufactured through a renewable source of energy. The water from turbine flows through flows through another channel into the river.

چه طور می توان این جواب را به یک مقاله با نمره ی ۷٫۵ تبدیل کرد

جمله ی اولِ مقاله خطاهای گرامری و همچنین هجی دارد، به جای “The given diagram illustrate the a hydroelectric dam in which electricity is produced.” باید این باشد:

“The given diagram illustrates the way a hydroelectric dam produces electricity.”

به سراغ جمله ی بعد می رویم که می گوید، “The whole phenomenon, includes a large dam constructed in the river which creates a larger reservoir which is further connected to the powerhouse where the electricity is generated.”. این جمله نه تنها ساختار غلطی دارد بلکه خیلی هم طولانی است. از ساختن چنین جملات طولانی ای اجتناب کنید.

یک روش بهتر برای نوشتن مطلب مشابه این خواهد بود “The whole process  starts with a dam constructed in a river, creating a larger reservoir. This is further connected to the powerhouse where the electricity  is generated.”.

(از اینجا به بعد اشتباهات به رنگ قرمز در آورده می شوند و تغییرات به رنگ سبز نشان داده خواهند شد.)

First of all, water from the reservoir enters the dam through an intake. Then it (After this, it) flows through a zone called Penstock where, at the exit the pressure of the water rises up. This high pressure water rotates the turbine which is (located) at the exit of the penstock. The turbine is connect (connected) to the generator through a shaft where mechanical energy from the flowing water is converted into electrical energy in the powerhouse. The electricity thus produced, is then delivered (supplied) to long distances (various locations, near and far, ) with the help of cables (pipes)

The electricity generated  this way through hydroelectric power, has no harmful effects. An added advantage here is that is also a renewable source of energy. The water from turbine flows through flows through another channel into the river.

جواب کامل به چه شکل است؟

The given diagram illustrates the way a hydroelectric dam produces electricity. The whole process  starts with a dam constructed in a river, creating a larger reservoir. This is further connected to the powerhouse where the electricity  is generated.

First of all, water from the reservoir enters the dam through an intake. After this, it flows through a zone called Penstock where, at the exit the pressure of the water rises up. This high pressure water rotates the turbine located at the exit of the penstock. The turbine is connected to the generator through a shaft where mechanical energy from the flowing water is converted into electrical energy in the powerhouse. The electricity thus produced, is then supplied to  various locations, near and far, with the help of pipes

The electricity generated  this way through hydroelectric power, has no harmful effects. An added bonus here is that is also a renewable source of energy.

امیدوارم این مثال به طور واضح تفاوت بین مقاله ای که به خوبی نوشته شده است و یک مقاله ی متوسط را نشان دهد.