حرف ربط های مهم در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به حرف ربط های مهم در زبان انگلیسی اشاره می کند که می تواند برایتان بسیار مفید باشد. پس با ما همراه باشید.

حرف ربط های مهم در زبان انگلیسی
حرف ربط های مهم در زبان انگلیسی

به حرف ربط های مهم در زبان انگلیسی توجه کنید:

حروف ربط

  1. As

حرف ربط ‘as’ وقتی استفاده می شود که چیزی را مقایسه کنیم یا اینکه دقیق باشیم.

 یک مثال خوب: He’s twice as tall as his next sibling قد او دو برابر قد برادر یا خواهر کوچک ترش است.

As a police officer, he understands the law quite well. او به عنوان یک پلیس قوانین را به خوبی می داند.

  1. And

حرف ربط ‘And’ یکی از شناخته شده‌ترین، فراگیرنده‌ترین و اصلی‌ترین لغات در انگلیسی است. از آن برای نشان دادن ارتباطات، ابراز توازن و همچنین مرتبط کردن افعال دیگر استفاده می شود.

مثال های خوب: ۱ and 3 equals 4  ۱ و ۳ می‌شود ۴٫

Today’s weather is hot and humid. هوای امروز گرم و مرطوب است.

  1. But

اغلب در مفهوم منفی استفاده می‌شود، حرف ربط ‘but’ در مقابل جمله ی قبلی است.

مثال های خوب: I love ice cream but I’m allergic to dairy. من عاشق بستنی هستم اما به لبنیات حساسیت دارم.

I was sleeping but only after I worked all night. من خوابیدم اما فقط بعد از این که تمام شب را کار کردم.

  1. After

متضاد before است. از این لغت بعد از اینکه اتفاقی افتاد برای بیان زمان استفاده کنید.

مثال خوب:

After the fireworks, we cleaned up our campground and went home. بعد از آتش بازی، زمین کمپ را تمیز کردیم و به خانه رفتیم.

حروف اضافه

  1. Of

حرف اضافه‌ی ‘of’ به روش‌های زیادی به کار می‌رود. برای بیان ارتباط بین فعل و مفعول استفاده می‌شود، یا برای بیان جز و کل. این لغت مفیدی است که ‘باید بلد باشیم’.

مثال‌های خوب: The leg of her pants. پاچه‌های شلوارش.

He was the king of kings when playing chess. او موقع بازی شطرنج قدرت مندترین بازیکن بود.

 

  1. In

حرف اضافه‌ی ‘in’ برای توصیف مکان و زمان یا چیزی که بیشتر انتزاعی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال‌های مرتبط: In Spain, the sun shines bright. در اسپانیا، خورشید به روشنی می‌درخشد.

We walked in the park for hours. ما ساعت‌ها در پارک قدم زدیم.

In politics, it’s a dangerous game. این بازی خطرناکی در سیاست است.

  1. To

حرف اضافه ی ‘To’ لغت فراگیر فوق العاده‌ی دیگری است. این لغت حرکت، مسیر، هدف و حتی ارتباط زمانی را توصیف می‌کند.

مثال مرتبط: To infinity, and beyond! From 1985 to 2001, they lived in the house at the corner.

به سوی بی نهایت و فراتر از آن! آن ها از سال ۱۹۸۵ تا سال ۲۰۰۱ در خانه ای که آن گوشه است زندگی کردند.

  1. For

لغت فراگیر دیگر برای یادگیری است. همراه با استفاده‌های متعدد، یکی از استفاده‌های حرف اضافه ی ‘for’ که باید به یاد بسپاریم موقعی است که بخواهیم بیشترین قسمت مالکیت و هدف را داشته باشیم.

مثال‌های خوب: Those bags are for your mother. آن کیسه ها برای مادر تو است.

We walked for days to get to the end of the road. ما روزها راه رفتیم تا به آخر جاده برسیم.